Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Действащи лица


Кой участва в наемането на персонала?

  

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)


Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открити конкурси и процедури за подбор, включително: публикуване и популяризиране на обявата за конкурса, организиране на различни изпити, осигуряване на административна и логистична подкрепа и помощ за обработка на данните на комисиите по подбор и управление на списъците с резерви. ЕПСО също така гарантира, че комисиите по подбор стриктно се придържат към процедурите.

 

Комисията по подбор


При всяка процедура за подбор се съставя отделна комисия по подбор, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък на успелите кандидати. Всяка комисия по подбор се съставя от длъжностни лица от институциите на ЕС и се състои от постоянни членове (назначавани обикновено за срок от 2 до 4 години, за да се осигури последователност в процедурите за подбор) и от временни членове (назначавани за конкретна процедура за подбор с цел да се осигурят технически експертни познания).

 

Европейските институции


Службите за човешки ресурси на институциите отговарят за наемането на работа на успелите кандидати, тоест за попълването на конкретни свободни работни места чрез наемане на нови служители от списъците с резерви, поддържани от ЕПСО. Институциите интервюират потенциалните служители, преди да им предложат позиция.

Начало на страницата