Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Epsos expertnätverk


Epsos expertnätverk bildades 2004 och består av personalansvariga från EU-ländernas utrikes- eller finansdepartement. Medlemmarna träffas två gånger om året. Ordförande är i regel det land som just då är EU:s ordförandeland.

Nätverket är ett aktivt forum för öppna diskussioner om

  • hur man bäst rekryterar personal till EU-institutionerna
  • nya idéer inom personaladministration och rekrytering – med föredragshållare från FN:s generalsekretariat och utvecklingsprogram, brittiska förbundet för rekrytering av akademiker, internationella marknadsföringsorganisationer, experter på webbtester och pionjärer inom arbetspsykologi.

Till början