Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Sieć ekspertów EPSO


Sieć ekspertów EPSO powstała w 2004 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele działów kadr z krajowych ministerstw spraw zagranicznych lub finansów. Spotkania sieci odbywają się dwa razy w roku. Zazwyczaj przewodniczy im kraj sprawujący prezydencję w UE.

Sieć ekspertów to aktywne forum wysokiego szczebla, w ramach którego odbywają się przejrzyste dyskusje związane z:

  • doborem kandydatów do pracy w instytucjach UE i
  • prezentowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doboru pracowników – do tej pory prezentacje wygłosili m.in. prelegenci z Sekretariatu Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, brytyjskiego stowarzyszenia Association of Graduate Recruiters, programu ONZ na rzecz rozwoju, międzynarodowych organizacji ds. marketingu, eksperci w dziedzinie testów online oraz psychologii pracy.

Początek strony