Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

EPSO speciālistu tīkls


EPSO speciālistu sadarbības tīkls izveidots 2004. gadā. Tā dalībnieki pārstāv dalībvalstu ārlietu vai finanšu ministrijas cilvēkresursu departamentu. Sadarbības tīkla dalībnieki tiekas divreiz gadā. Parasti sanāksmi vada valsts, kura tobrīd ir ES prezidentvalsts.

Tīkls ir aktīva, autoritatīva organizācija, kurā visiem pārredzamā veidā notiek diskusijas par šādiem jautājumiem:

  • kandidātu atlase darbam ES iestādēs;
  • personālvadības un darbinieku atlases jaunākās tendences. Sanāksmēs ir uzstājušies referenti no ANO ģenerālsekretariāta, organizācijas Association of Graduate Recruiters UK, ANO Attīstības programmas, pasaules mērogā strādājošām mārketinga organizācijām. Aicina uzstāties arī ar datoru kārtojamu testu speciālistus un vadošus arodpsiholoģijas ekspertus.

Lapas sākums