Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

EPSO ekspertide võrgustik


EPSO ekspertide võrgustik loodi 2004. aastal. Selle liikmed esindavad asjaomaste riikide välis- või rahandusministeeriumide personaliosakondi. Võrgustiku esindajad tulevad kokku kaks korda aastas. Eesistujaks on üldjuhul ELi eesistujariik.

Võrgustik on aktiivne kõrgetasemeline foorum, mille raames arutletakse läbipaistvalt küsimuste üle, mis on seotud:

  • ELi institutsioonide personalivalikuga; ning
  • viimaste uuendustega personalijuhtimise ja -valiku valdkonnas (osalema on kutsutud ÜRO peasekretariaadi, Ühendkuningriigi ülikoolilõpetanute töölevärbajate assotsiatsiooni, ÜRO Arenguprogrammi, rahvusvaheliste turundusorganisatsioonide, veebipõhise testimise asjatundjate ning töötervishoiu valdkonna psühholoogide esindajaid).

Üles