Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

EPSO's netværk af eksperter


EPSO's netværk af eksperter i personaleudvælgelse blev oprettet i 2004. Medlemmerne repræsenterer personaleafdelingerne i de forskellige nationale udenrigs- eller finansministerier. Netværket mødes to gange om året, normalt med EU-formandskabslandet som formand.

Netværket er et aktivt og fremtrædende forum for åben debat om spørgsmål vedrørende:

  • udvælgelse af kandidater til ansættelse i EU's institutioner, og
  • nytænkning inden for personaleadministration og -udvælgelse (der er blandt andet blevet inviteret talere fra FN's Generalsekretariat, den britiske forening for organisationer, der rekrutterer akademikere, FN's Udviklingsprogram, globale marketingorganisationer, eksperter i internetbaserede test og frontløbere inden for arbejdspsykologi).

Sidens top