Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Síť odborníků EPSO


Síť odborníků EPSO byla vytvořena v roce 2004. Jejími členy jsou zástupci personálních odborů ministerstev zahraničí nebo financí příslušných členských států. Síť se schází dvakrát ročně, přičemž tato setkání obvykle vede předsednická země EU.

Síť je aktivním, vysoce odborným fórem, v němž probíhají transparentní diskuze na tato témata:

  • výběr uchazečů o zaměstnání v orgánech EU a
  • nejnovější inovace v oblasti řízení a výběru lidských zdrojů. Do těchto diskuzí jsou zváni odborníci ze Sekretariátu OSN, AGR UK (britská nezávislá asociace pro nábor absolventů vysokých škol), Rozvojového programu OSN, celosvětově působících marketingových organizací a odborníci a výzkumní pracovníci v oblasti online testování a psychologie práce.

Začátek stránky