Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Мрежа на EPSO от експерти


Мрежата от експерти на EPSO e създадена през 2004 г. Нейните членове представляват отделите по човешки ресурси в съответните национални министерства на външните работи или на финансите. Членовете на мрежата се срещат два пъти в годината, като срещите обикновено се ръководят от страната, която председателства Съвета на ЕС.

Мрежата е активен форум на високо равнище за прозрачно обсъждане на въпроси, свързани с:

  • подбора на кандидати за работа в институциите на ЕС и
  • последните новаторски подходи в областта на управлението и подбора на човешки ресурси (канени са представители на Генералния секретариат на ООН, Association of Graduate Recruiters (Обединено кралство), Програмата на ООН за развитие и международни маркетингови организации, както и специалисти по провеждането на онлайн изпити и пионери в областта на трудовата психология).

Начало на страницата