Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Kaj je EPSO


Urad EPSO institucijam EU s kakovostnimi, učinkovitimi in uspešnimi izbirnimi postopki pomaga poiskati prave ljudi za prava delovna mesta ob pravem času.


Urad EPSO izbira osebje za delo v institucijah in agencijah Evropske unije, denimo v Evropskem parlamentu, Svetu, Evropski komisiji, Sodišču EU, Računskemu sodišču, Evropski službi za zunanje delovanje, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, pri Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropskemu varuhu človekovih pravic.
Posamezna institucija zaposli osebje s seznama uspešnih kandidatov, ki ga pripravi EPSO.

EPSO je bil ustanovljen 26. julija 2002, z delom je začel 1. januarja 2003.

Po petih letih uspešnega izbiranja novega osebja za institucije EU, vključno z zahtevnim procesom kadrovanja ob širitvi Unije v letih 2004 in 2007, je prišel čas za posodobitev, izboljšanje in pospešitev nekoliko zastaranega izbirnega postopka, ki se v zadnjih 50 letih ni kaj dosti spremenil.

Poleg tega se evropske institucije danes soočajo z dvema velikima izzivoma na področju upravljanja človeških virov: v naslednjem desetletju se bo upokojila celotna generacija osebja, kar bo za institucije pomenilo izgubo znanja in izkušenj. Po drugi strani imajo evropske institucije na trgu dela veliko tekmecev za najboljše kandidate, saj imajo v današnji „bitki za talente“ najboljši diplomanti evropskih univerz boljše možnosti za mednarodno poklicno pot kot kdajkoli prej.

V naslednjih letih namerava EPSO še skrajšati čas izvedbe izbirnega postopka. Pri tem si bo pomagal s projektom prenove poslovnih procesov, s katerim bo poenostavil in skrajšal vse notranje postopke. Poleg tega EPSO tesno sodeluje z institucijami, da bi izboljšal zaposlovanje vseh uspešnih kandidatov, s čimer bo okrepil preglednost in prijaznost celotnega postopka.

Na vrh