Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

O úrade EPSO


Úlohou úradu EPSO je zabezpečovať inštitúciám EÚ vysokokvalitné, účinné a efektívne postupy pre výber pracovníkov, ktoré im umožňujú v správnom čase prijímať správnych ľudí na správne pracovné miesta.


Úrad EPSO je zodpovedný za výber pracovníkov pre inštitúcie a agentúry Európskej únie vrátane Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Úradu európskeho ombudsmana.
Jednotlivé inštitúcie si následne vyberajú zo spoločného zoznamu úspešných kandidátov.

Úrad EPSO, ktorý bol vytvorený 26. júla 2002, začal fungovať od 1. januára 2003.

Od roku 2008 úrad EPSO úspešne pomáhal inštitúciám čeliť výzve, ktorú predstavovali rozšírenia v roku 2004 a 2007. Nové problémy v oblasti ľudských zdrojov si vyžiadali modernizáciu a zrýchlenie zastaraného výberového postupu, ktorý za posledných 50 rokov prešiel minimálnymi zmenami.

Na jednej strane budú inštitúcie EÚ počas nasledujúceho desaťročia stáť pred bezprecedentnou výzvou v oblasti ľudských zdrojov, pretože celá generácia pracovníkov odíde do dôchodku, pričom so sebou odnesú všetky svoje bohaté odborné poznatky a skúsenosti. Na druhej strane sa inštitúcie EÚ budú musieť uchádzať o tých najtalentovanejších a najlepších, ktorí nahradia odchádzajúcu generáciu. Budú však čeliť ostrej konkurencii, pretože tí najlepší absolventi európskych univerzít majú v súčasnosti viac medzinárodných kariérnych možností ako kedykoľvek v minulosti.

V nasledujúcich rokoch sa EPSO bude usilovať ešte viac skrátiť čas potrebný pre výberové konania. Tomu má napomôcť súčasný projekt modernizácie, sprehľadnenia, zjednodušenia a zrýchlenia interných procesov. Navyše úrad EPSO úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ s cieľom zlepšiť proces náboru kandidátov, ktorí uspeli vo verejných výberových konaniach, čím by sa mal celý systém stransparentniť a zjednodušiť.

Na začiatok