Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Informacje o EPSO


EPSO ma służyć instytucjom UE, zapewniając im wysokiej jakości, sprawne i skuteczne procedury selekcji, które umożliwiają zatrudnienie odpowiedniej osoby, na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim czasie.


Europejski Urząd Doboru Kadr (ESPO) odpowiada za selekcję kandydatów do pracy w instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich).
Wszystkie instytucje mogą zatrudniać pracowników spośród kandydatów wyselekcjonowanych przez EPSO.

Urząd EPSO został utworzony 26 lipca 2002 r. i zaczął działać 1 stycznia 2003 r.

W ciągu pierwszych pięciu lat swojej działalności EPSO skutecznie pomagało instytucjom sprostać bezprecedensowym wyzwaniom związanym z falami rozszerzenia w 2004 r. i 2007 r. Jednak w 2008 r. ze względu na zmiany, jakie dokonały się w polityce kadrowej instytucji UE, uznano, że nadszedł odpowiedni moment, by zmodernizować, usprawnić i przyspieszyć procedury doboru pracowników, które niewiele zmieniły się na przestrzeni 50 lat.

W ciągu najbliższego dziesięciolecia instytucje UE będą musiały stawić czoła bardzo znaczącym wyzwaniom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ generacja starszych pracowników posiadających ogromną wiedzę fachową i doświadczenie odejdzie na emeryturę. Aby ich zastąpić, instytucje UE będą musiały starać się pozyskać najwybitniejszych i najlepszych kandydatów, co nie jest łatwym zadaniem w czasach, gdy najlepsi absolwenci uczelni mają większe możliwości realizowania międzynarodowej kariery niż kiedykolwiek wcześniej.

W nadchodzących latach EPSO postara się jeszcze bardziej skrócić czas trwania procedur selekcyjnych. W tym celu opracowano projekt na rzecz przekształcenia procesu biznesowego, który ma uprościć i przyspieszyć wszystkie procedury wewnętrzne. Ponadto EPSO ściśle współpracuje z instytucjami w celu usprawnienia procesu rekrutacji laureatów konkursów, tak aby cała procedura rekrutacji była bardziej przejrzysta i przyjazna dla kandydatów.

Początek strony