Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Apie EPSO


EPSO užduotis – padėti ES institucijoms vykdant kokybiškas ir veiksmingas atrankos procedūras, kad jos galėtų įdarbinti tinkamus asmenis į tinkamas darbo vietas reikiamu metu.


Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) atsakinga už darbuotojų atranką Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms (Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos ombudsmeno tarnyboms).
Institucijos gali įdarbinti darbuotojus iš EPSO atrinktų kandidatų rezervo.

EPSO įsteigta 2002 m. liepos 26 d., o veikti pradėjo 2003 m. sausio 1 d.

2008 metais, po penkerių sėkmingos veiklos metų, per kuriuos EPSO padėjo ES institucijoms susidoroti su beprecedentės 2004-ųjų ir 2007-ųjų metų ES plėtros iššūkiais, dėl institucijų žmogiškųjų išteklių poreikių tapo aišku, kad atėjo laikas modernizuoti, patobulinti ir paspartinti per 50 metų mažai bepakitusias darbuotojų atrankos procedūras.

Per ateinantį dešimtmetį į pensiją išeis visa karta kompetentingų ir didelę patirtį turinčių ES institucijų darbuotojų. ES institucijoms teks ieškoti, kuo juos pakeisti, ir dalyvauti tikroje kovoje dėl pačių protingiausių bei talentingiausių Europos universitetų absolventų. Tai nelengva užduotis, nes šiandien jaunimas turi kaip niekad daug tarptautinės karjeros galimybių.

Ateinančiais metais EPSO bandys dar labiau sutrumpinti atrankos procedūrų trukmę. Tai padaryti turėtų padėti neseniai pradėtas įgyvendinti veiklos pertvarkymo projektas, kurio tikslas – paaiškinti, supaprastinti ir pagreitinti visus vidaus procesus. EPSO taip pat glaudžiai bendradarbiauja su institucijomis, kad pagerintų viešų konkursų laureatų įdarbinimo procesą ir padarytų visą sistemą skaidresnę ir patogesnę.

Į puslapio pradžią