Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Faoi EPSO


Is é an ról atá ag EPSO fónamh a dhéanamh d'Institiúidí an AE trí phróisis roghnúcháin ardchaighdeáin, éifeachtúla agus éifeachtacha a eagrú sa chaoi is go bhféadfaidh na hInstitiúidí sin an duine ceart a earcú don phost ceart san am ceart.


Tá EPSO freagrach as an bhfoireann a roghnú do phoist in Institiúidí agus i nGníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh mar atá Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún Eorpach, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an tOmbudsman Eorpach.
Tig le gach institiúid baill foirne a earcú ó na painéil iarrthóirí a roghnaíonn EPSO.

Cruthaíodh EPSO an 26 Iúil 2002 agus chuaigh an oifig i mbun oibre an 1 Eanáir 2003.

D'éirigh le EPSO cabhrú leis na hinstitiúidí déileáil leis na dúshláin a chruthaigh an méadú in 2004 agus 2007. In 2008, agus EPSO cúig bliana ar an bhfód, ba léir go mbeadh ar EPSO nós imeachta roghnúcháin nár athraigh mórán le 50 bliain a nuachóiriú, a fheabhsú agus a luasú i ngeall ar na dúshláin acmhainní daonna a bhí roimh na hinstitiúidí.

Beidh dúshlán acmhainní daonna as cuimse roimh institiúidí an AE sna blianta beaga amach romhainn nuair a rachaidh glúin iomlán foirne ar scor agus nuair a imeoidh saibhreas saineolais agus taithí leo. Ach beidh ar institiúidí an AE dul san iomaíocht go héifeachtach chun na daoine is oilte agus is fearr a chur ina n-áit. Tá an-choimhlint ann anois mar go bhfuil níos mó deiseanna ná riamh ag na céimithe is oilte san Eoraip gairm bheatha idirnáisiúnta a chleachtadh.

Sna blianta beaga amach romhainn, déanfaidh EPSO iarracht an tréimhse a ghlacann an próiseas roghnúcháin a ghiorrú tuilleadh. An tionscadal is déanaí seo lena ndéanfar athchóiriú ar na próisis, cuideoidh sé leis an aidhm sin trí na próisis inmheánacha a shoiléiriú, a shimpliú agus a luasú. Thairis sin, tá EPSO ag obair go dlúth leis na hinstitiúidí chun an próiseas earcaíochta a fheabhsú dóibh siúd a n-éiríonn leo sna comórtais oscailte – rud a chruthóidh córas níos trédhearcaí agus níos soláimhsithe.

Barr an leathanaigh