Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

EPSO kohta


EPSO ülesanne on tagada ELi institutsioonidele kvaliteetsed ja tõhusad valikumenetlused, mis võimaldavad võtta õige inimese õigele tööle õigel ajal.


EPSO ülesanne on valida personali sellistele Euroopa Liidu institutsioonidele ja ametitele, nagu Euroopa Parlament, nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa välisteenistus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa andmekaitseinspektor ja Euroopa Ombudsman.
Iga institutsioon saab siis värvata töötajad nende kandidaatide hulgast, kelle EPSO on välja valinud.

EPSO asutati 26. juulil 2002 ning ta alustas tegevust 1. jaanuaril 2003.

2008. aastal, s.o pärast viieaastast tegevust, mille jooksul EPSO oli olnud institutsioonidele edukalt abiks 2004. ja 2007. aastal aset leidnud enneolematu ELi laienemise raames, andsid institutsioonide personaliprobleemid märku sellest, et oli saabunud õige aeg ajakohastada, parandada ja kiirendada järjest enam ajale jalgu jäävat personalivaliku menetlust, mis oli 50 aasta jooksul vähe muutunud.

Ühelt poolt seisavad eeloleval kümnendil ELi institutsioonide ees personalialased väljakutsed, kuna terve põlvkond töötajaid jääb pensionile, võttes enesega kaasa hulga teadmisi ja kogemusi. Teiselt poolt peavad ELi institutsioonid pensionile jääjate asendamiseks tõhusalt võistlema targimate ja parimate värbamisel, jahtides talente ning pakkudes Euroopa ülikoolide parimatele lõpetajatele senisest suuremaid võimalusi teha rahvusvahelist karjääri.

Eelolevatel aastatel võtab EPSO suuna lühendada veelgi valikumenetlustele kuluvat aega. Sellele aitab kaasa hiljutine äriprotsesside ümberkorraldamise projekt, millega selgitatakse, lihtsustatakse ja kiirendatakse kõiki asutusesiseseid protsesse. Lisaks sellele teeb EPSO tihedat koostööd institutsioonidega, et parandada avatud konkursil edukate kandidaatide värbamisprotsessi, muutes kogu süsteemi läbipaistvamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Üles