Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Om EPSO


EPSO hjælper EU-institutionerne med at finde den rette person til det rette job på det rette tidspunkt – ved hjælp af en god og effektiv udvælgelsesprocedure. 


EPSO har ansvaret for at udvælge personale til EU's institutioner og agenturer, herunder Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, EU-Udenrigstjenesten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Den Europæiske Ombudsmand.
Den enkelte institution ansætter sine medarbejdere fra den pulje af ansøgere, som EPSO har udvalgt.

EPSO blev oprettet den 26. juli 2002 og begyndte sit arbejde den 1. januar 2003.

I 2008, efter EPSO i fem år havde hjulpet institutionerne med udfordringerne i forbindelse med de hidtil største udvidelser i 2004 og 2007, stod institutionerne over for nye personaleudfordringer, og det var tid til at modernisere, forbedre og øge hastigheden i det stadig mere forældede udvælgelsessystem, der ikke var blevet fornyet meget de seneste 50 år.

EU's institutioner vil i det kommende årti stå over for en hidtil uset personaleudfordring, hvor en hel generation går på pension - og tager deres omfattende ekspertise og erfaringer med sig. Desuden skal EU-institutionerne konkurrere effektivt om de dygtigste og bedste til at erstatte dem. Man kan tale om en reel "kamp om talenterne", hvor de bedte kandidater fra de europæiske universiteter får en bedre mulighed for at skabe en international karriere end nogensinde før.

I de kommende år vil EPSO arbejde på at mindske den tid, det tager at gennemføre en udvælgelsesprocedure, yderligere. Det nye projekt Business Process Reengineering, der skal klarlægge, forenkle og øge hastigheden for alle interne processer, skal hjælpe med dette. Dertil skal tilføjes, at EPSO arbejder tæt sammen med institutionerne for at forbedre ansættelsesproceduren for de personer, der består udvælgelsesprøven - og gøre hele systemet mere åbent og brugervenligt.

Sidens top