Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

O úřadu EPSO


Úlohou úřadu EPSO je plnit požadavky evropských institucí při zajišťování kvalitních a efektivních výběrových řízení, aby mohla být volná pracovní místa ve správný čas obsazena vhodnými uchazeči.


EPSO zodpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců orgánů a agentur Evropské unie (Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropská služba pro vnější činnost, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, evropský inspektor ochrany údajů či evropský veřejný ochránce práv).
Úřad tedy vybere určité uchazeče a z jejich řad pak každý orgán nabírá nové pracovníky.

Úřad vznikl 26. července 2002 a svou činnost zahájil 1. ledna 2003.

Po pěti letech (v roce 2008), během kterých úřad úspěšně pomáhal evropským institucím vypořádat se s bezprecedentním rozšířením EU v roce 2004 a 2007, se povaha problémů týkajících se lidských zdrojů změnila. Nastal vhodný okamžik k modernizaci, zlepšení a urychlení zastaralého způsobu výběru kandidátů, který se během 50 let změnil jen minimálně.

Na jedné straně budou orgány EU v průběhu příštího desetiletí čelit nebývalé výzvě, protože celá jedna generace pracovníků odejde do důchodu a s sebou si vezme také bohaté znalosti a zkušenosti. Na druhé straně budou muset instituce efektivně bojovat o nejlepší mozky, které je nahradí. Nastává tedy skutečná „válka o talenty“: Ti nejlepší absolventi evropských univerzit mají totiž více příležitostí se věnovat kariéře v zahraničí než kdykoli předtím.

Během následujících let se bude úřad EPSO snažit dále snižovat dobu potřebnou ke konání výběrových řízení. Tomu napomůže nejnovější projekt zefektivnění podnikových procesů, který vyjasní, zjednoduší a urychlí všechny interní postupy. Úřad rovněž úzce spolupracuje s orgány EU na zjednodušení náboru pro ty, kdo uspěli v otevřených výběrových řízeních. To by mělo zajistit větší transparentnost a uživatelskou vstřícnost celého systému.

Začátek stránky