Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

За EPSO


Ролята на Европейската служба за подбор на персонал е да обслужва институциите на ЕС като предоставя висококачествени и ефикасни процедури за подбор, позволяващи своевременно наемане на подходящия за всяко работно място човек.


EPSO отговаря за набирането на персонал за институциите и агенциите на Европейския съюз, сред които Европейският парламент, Съветът на ЕС, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна дейност, Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският надзорен орган за защита на данните и Европейският омбудсман.
След това всяка институция може да наема служители измежду избраните от EPSO кандидати.

EPSO е създадена на 26 юли 2002 г. и започва своята дейност на 1 януари 2003 г.

През 2008 г. след петгодишна работа, с която EPSO помага успешно на европейските институции да посрещнат предизвикателствата, свързани с безпрецедентното разширяване на Съюза от 2004 г. и 2007 г., естеството на предизвикателствата в областта на човешките ресурси определя момента като подходящ за модернизиране, подобряване и ускоряване на все по-неактуалната процедура за подбор, претърпяла само малки промени за последните 50 години.

От една страна, през следващото десетилетие човешките ресурси в институциите на ЕС ще трябва да се изправят пред първото по рода си пенсиониране на едно цяло поколение служители, което ще отнесе със себе си ценни познания и опит. От друга страна, тези институции ще трябва да се борят успешно за най-добрите кандидати, които да ги заместят, в условията на една истинска „война за таланти“, в която най-блестящите студенти, завършващи европейски университети, разполагат с по-големи възможности от когато и да било да преследват международна кариера.

През идните години EPSO ще се стреми да намали още повече необходимото време за процедурите за подбор. Тази цел се подпомага от неотдавнашния проект за промяна в работния процес, който ще въведе яснота, ще опрости и ускори всички вътрешни процеси. Освен това EPSO си сътрудничи тясно с институциите на ЕС, за да подобри процеса на наемане на работа на успелите кандидати в конкурсите, което прави цялата система по-прозрачна и по-достъпна за заинтересованите.

Начало на страницата