Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Epso och Epsos utvecklingsprogram


Epsos utvecklingsprogram (EDP)

Effektivare och modernare urvalsförfaranden baserade på bästa praxis

EU måste kunna fortsätta att locka till sig motiverade, engagerade och duktiga medarbetare. Därför har vi genomfört ett utvecklingsprogram för att förbättra och modernisera urvalsförfarandena. Målet är att hitta rätt person för rätt jobb, vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till rätt kostnad. Programmet bygger på internationellt erkänd praxis och följer de grundprinciper som alltid har styrt EU:s personalrekrytering, dvs. likabehandling och rättvisa urval efter meriter. Det har också godkänts av Epsos styrelse, där alla EU-institutioner är representerade.

Programmet är inriktat på tre aspekter:

Planering och behov

•  Planeringen av uttagningsproven ska styras av en strategisk personalplanering i nära samarbete med EU-institutionerna. För att tillgodose institutionernas personalbehov anordnas numera årliga uttagningsprov för flera yrkesprofiler.

• Uttagningsproven ska genomföras betydligt snabbare. Tidigare kunde ett prov pågå i upp till två år.

Tester och professionalism

•  Urvalet ska baseras på bästa praxis och bedöma de sökandes kompetenser snarare än faktakunskaper.

• Effektiva, tillförlitliga och rättvisa prov med relevantare innehåll och bättre provresultat – i en första fas bedöms bl.a. de sökandes förmåga till abstrakt tänkande, hur de agerar i konkreta situationer och deras yrkeskompetens. De som klarar proven kallas sedan till ett bedömningscentrum där vi testar vissa nyckelkompetenser.

• Tillträdesprov på EU:s 24 officiella språk.

Attraktionskraft och mångfald 

• För att locka motiverade och begåvade sökande ska vi bättre marknadsföra de spännande jobbmöjligheterna vid EU-institutionerna. Vi har bland annat tagit fram ett s.k. arbetsgivarerbjudande som förklarar varför det är så unikt att jobba för EU.

• Vi vill skapa en positiv bild av EU som arbetsgivare och använda ”EU Careers” som varumärke.

Till början

Förbättringar

Bättre, snabbare och mer valuta för pengarna

Vi har infört bättre planering av urvalsförfarandena, snabbare och mer målinriktad rekrytering och årliga uttagningsprov för de flesta yrkesprofiler. Intresserade sökande kan därför planera sina ansökningar mer effektivt och EU-institutionerna får hjälp med sin personalplanering. Vi har också blivit betydligt bättre på att få fram tillräckligt många godkända sökande till EU-institutionerna.

De nya förfarandena är också mycket snabbare och effektivare, med färre steg än tidigare. Nu tar ett uttagningsprov för handläggare i genomsnitt nio månader i stället för nästan två år.

Ny teknik, sociala medier och samarbete med EU-ländernas regeringar för att sprida information om uttagningsproven har också bidragit till större effektivitet och mer valuta för pengarna. Det här är ett utmärkt exempel på hur Epso, EU-institutionerna och medlemsländerna kan samlas kring ett gemensamt varumärke – EU Careers – för att slå ett slag för EU-jobb.

Till början

Resultat

Höga mål och snabba framsteg

Epso är på väg att nå sina mål.

• Ett uttagningsprov tar nu 9–10 månader för de flesta handläggar- och assistentprov, jämfört med 18 månader med det gamla systemet.

• Fler klarar proven – 2011 fyllde vi 92 procent av institutionernas behov jämfört med 69 procent 2008.

• Vi anordnar nu tillträdesprov på 24 språk jämfört med bara 3 språk 2010 – EU är därmed en av få organisationer i världen som anordnar så komplexa tester med hög professional standard.

• Vi har tagit fram en rad nya tester för särskilda yrkesprofiler, t.ex. tolkprov med hjälp av video, situationstest och test av yrkeskompetens för översättare och sekreterare.

• I princip alla våra datorbaserade prov förlöpte utan problem 2011 (99 %). Enligt våra enkäter är över 90 procent av de sökande också nöjda, och det gäller alla provlokaler runtom i världen.

• Epsos sida ”EU Careers” är nu en av de tio mest besökta rekryteringssidorna på Facebook.

Alla på Epso har arbetat hårt för att nå de här resultaten. Vi har också haft ett fruktsamt samarbete med EU-institutionerna, medlemsländerna och externa partner. Vår vision är att bli den bästa personalrekryteringsbyrån inom internationell offentlig förvaltning och locka hit och välja ut Europas bästa talanger med hjälp av moderna förfaranden. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare effektivisera systemet och hitta motiverade och talangfulla medarbetare som kan hjälpa EU-institutionerna att lösa aktuella problem och bygga framtidens Europa.

Till början