Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

EPSO in razvojni program urada EPSO


Razvojni program urada EPSO

Dolgoročni načrt izboljšav in posodobitev, ki temelji na najboljših praksah

Novi kadrovski izzivi so upravni odbor urada EPSO, v katerem so zastopane vse institucije EU, prepričali, da uvede daljnosežni načrt izboljšav in posodobitev, t.i. razvojni program urada EPSO. Cilj programa je urad preoblikovati v organizacijo, ki bo sposobna pritegniti in izbrati naslednjo generacijo motiviranih, predanih in visokokvalificiranih posameznikov za uspešen nadaljnji razvoj evropskega projekta, kar bo EU omogočilo, da reši izzive, s katerimi se bo soočila v prihodnosti. Spremembe dela urada EPSO bodo omogočile izbiro najboljših kandidatov za posamezne delovne naloge, in sicer ob pravem času, na pravem mestu in za primerno ceno. Načrt razvoja temelji na mednarodno uveljavljenih dobrih praksah, hkrati pa upošteva temeljna načela, ki se v izbiri in zaposlovanju osebja uporabljajo že desetletja, denimo izbira kandidatov na podlagi sposobnosti, pravičnost in enaka obravnava.

Temelj načrta so trije sklopi:

Načrtovanje in potrebe

•  Boljše načrtovanje izbirnih postopkov, ki bo temeljilo na strateškem načrtovanju kadrovskih potreb in bo usklajeno z institucijami EU. To pomeni vsakoletne cikluse natečajev, s katerimi bo EPSO izbral ustrezno število primernih kandidatov za potrebe institucij.

• Bistveno krajša dolžina organizacije in izvedbe natečajev, ki so prej trajali tudi do dve leti.

Testiranje in strokovnost

•  Uporaba najboljših praks v izbirnih postopkih: premik od testiranja znanja k testiranju sposobnosti – z drugimi besedami, preizkušanje, kaj kandidati zmorejo, in ne samo, kaj znajo.

• Uporaba učinkovitega, zanesljivega in pravičnega testiranja (boljša izvedba in relevantnejša vsebina), vključno z abstraktnim razumevanjem, situacijskimi testi in oceno poklicnega znanja na predizbirni stopnji ter uvedba ocenjevalnega centra s prilagojenimi praktičnimi preizkusi sposobnosti.

• Zagotavljanje predizbirnega preverjanja v 24 jezikih.

Privlačnost in pestrost 

• Boljše trženje dinamične in zahtevne poklicne poti v institucijah, kar bo pritegnilo visoko motivirane in talentirane kandidate. Z oblikovanjem zaposlitvene ponudbe (t.i. employment value proposition – EVP) bo EPSO izpostavil prednosti dela za Evropsko unijo.

• Oblikovanje pozitivne podobe dela za EU – znamka „EU Careers“.

Na vrh

Izboljšave

Boljši, hitrejši, kakovostnejši postopki za primerno ceno

Z razvojnim programom je EPSO izboljšal načrtovanje izbirnih postopkov, pospešil in optimiziral zaposlovanje ter uvedel letni ciklus natečajev za najpogostejša delovna mesta. Kandidati lahko zdaj učinkoviteje načrtujejo svojo prijavo, institucije EU pa lažje pripravijo strateški načrt kadrovskih potreb. Te spremembe so bistveno izboljšale tudi doseganje potrebnega števila uspešnih kandidatov na posameznem natečaju.

Novi postopek je hitrejši in učinkovitejši, ima manj korakov kot prejšnji in v povprečju traja devet mesecev (za položaj upravnega uslužbenca) namesto dveh let kot včasih.

Z novimi tehnologijami in družabnimi mediji ter s sodelovanjem z državami EU pri razširjanju informacij je EPSO okrepil svojo učinkovitost in dodano vrednost. Znamka „EU Careers“ je tako postala skupni projekt urada EPSO, institucij EU in držav članic, ki z njeno promocijo ozaveščajo javnost in krepijo prepoznavnost evropske poklicne poti.

Na vrh

Dosežki

Ambiciozni cilji in opazen napredek

Vse od začetka izvajanja razvojnega programa je EPSO napravil velik in merljiv napredek pri izpolnjevanju svojih ambicioznih ciljev:

• Dolžina izvedbe natečajev se je skrajšala s povprečno 18 mesecev na 9–10 mesecev za najpomembnejše cikluse za upravne uslužbence (AD) in strokovno-tehnične uslužbence (AST).

• Povečalo se je število uspešnih kandidatov in s tem tudi izpolnjevanje kadrovskih potreb institucij: s povprečja 69 % v letu 2008 na 92 % v letu 2011.

• EPSO je z letom 2010 predizbirno preverjanje v treh jezikih uspešno razširil na 24 jezikov, s čimer je postal ena od redkih organizacij na svetu, ki izvajajo tako kompleksno testiranje na tako visoki ravni.

• EPSO je oblikoval številne nove preizkuse za posebne profile, denimo teste tolmačenja z videoposnetkom, situacijsko testiranje ter praktične teste znanja in spretnosti za prevajalce in tajnike.

• Leta 2011 je bilo več kot 99 % računalniških testov izvedenih brez težav. Ankete uporabnikov kažejo visoko stopnjo zadovoljstva (redno več kot 90 %), in sicer v vseh izbirnih centrih po svetu.

• Znamka „EU Careers“ se je na Facebooku uvrstila med 10 najboljših zaposlitvenih portalov v svetu.

Vsi dosežki urada EPSO so rezultat trdega dela in predanosti zaposlenih ter tesnega sodelovanja z institucijami, državami članicami in zunanjimi partnerji. EPSO bo še nadaljeval pot do zadanega cilja – da postane najboljša služba za izbiro kadrov za mednarodno javno upravo v svetu, ki s kakovostnim in modernim postopkom pritegne in izbere najboljše evropske talente. Še naprej si bo prizadeval za učinkovitejše postopke, s katerimi bo izbral motivirano in talentirano osebje, kar bo institucijam EU omogočilo reševanje današnjih težav in oblikovanje Evrope prihodnosti.

Na vrh