Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

EPSO şi programul de dezvoltare EPSO


Programul de dezvoltare EPSO (EDP)

Un program de ameliorare şi modernizare cu bătaie lungă, bazat pe bune practici

Acesta este, pe scurt, contextul în care consiliul de administraţie al EPSO, în care sunt reprezentate toate instituţiile UE, a hotărât să susţină un amplu program de ameliorare şi modernizare (programul de dezvoltare EPSO - EDP), pentru a garanta că Oficiul are capacitatea de a atrage şi de a selecta următoarea generaţie de persoane motivate, implicate şi foarte bine pregătite, care să ducă mai departe proiectul european şi să ofere UE capacitatea de a face faţă provocărilor viitoare. Schimbările au în vedere selectarea persoanei potrivite pentru postul potrivit, la momentul oportun, la locul potrivit şi cu costurile cele mai adecvate. Programul s-a bazat pe un set de bune practici recunoscute la nivel internaţional, rămânând, în acelaşi timp, fidel principiilor esenţiale care au reprezentant motorul proceselor de selecţie şi de recrutare timp de mai multe decenii, cum ar fi selecţia bazată pe merit, corectitudine şi egalitate de tratament.

EDP a fost structurat pe următoarele 3 direcţii:

Planificare şi nevoi

•  O mai bună planificare a organizării procedurilor de selecţie pe baza planificării strategice a resurselor umane, în strânsă colaborare cu instituţiile UE. Acest obiectiv va fi îndeplinit printr-un program de concursuri anuale, pentru a garanta că EPSO selectează numărul de laureaţi corespunzător nevoilor instituţiilor;

• Reducerea la minim a timpului de organizare a concursurilor generale (înainte de EDP, acesta era de doi ani).

Testare şi profesionalism

•  Utilizarea bunelor practici în domeniul selecţiei de personal, trecând de la testarea cunoştinţelor la testarea competenţelor, pentru a vedea, mai exact, ce pot face şi nu doar ce ştiu candidaţii;

• Teste eficiente, fiabile şi echitabile (în condiţii tehnice mai bune şi cu conţinut mai relevant) inclusiv teste de raţionament abstract, analiză situaţională şi de competenţe în faza de preselecţie şi introducerea exerciţiilor personalizate bazate pe competenţe, organizate în centrele de evaluare;

• Organizarea, în faza de preselecţie, a unei proceduri de testare multilingvă, în 24 de limbi.

Atractivitate şi diversitate 

• Mai buna promovare a carierelor în instituţii, pentru a atrage candidaţi motivaţi şi talentaţi, prin crearea unei adevărate propuneri de valoare a angajatorului, care să explice unicitatea activităţii în instituţiile UE;

• Crearea unei imagini pozitive în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă în UE, culminând cu brandul „EU Careers”.

Începutul paginii

Îmbunătăţiri

Servicii mai bune, mai rapide, mai avantajoase

EDP a introdus o planificare mai bună şi un proces de recrutare mai punctual şi mai rapid, a fixat concursuri anuale pentru posturi cu caracter general, oferindu-le astfel candidaţilor posibilitatea de a-şi planifica mai eficient înscrierea şi contribuind la planificarea strategică a resurselor umane de către instituţiile UE. În consecinţă, capacitatea EPSO de a selecta numărul de laureaţi solicitat de către instituţii a crescut considerabil.

De asemenea, noua procedură este mai rapidă şi mai eficientă, cu mai puţine etape decât în sistemul anterior. Durata sa este, în medie, de 9 luni pentru un concurs AD, în loc de până la doi ani, cum se întâmpla până acum.

Utilizarea noilor tehnologii şi a mijloacelor de comunicare socială, precum şi colaborarea cu guvernele naţionale pentru difuzarea informaţiilor, au determinat, de asemenea, o creştere a eficienţei şi a rentabilităţii. „EU Careers” poate fi considerat, pe bună dreptate, un exemplu de brand deţinut în comun de EPSO, instituţiile UE şi guvernele statelor membre şi utilizat de acestea pentru a promova atractivitatea locurilor de muncă în instituţiile UE.

Începutul paginii

Realizări

Obiective ambiţioase şi progrese cu adevărat semnificative

De la implementarea programului său de dezvoltare (EDP), EPSO a făcut progrese majore şi cuantificabile în direcţia îndeplinirii obiectivelor ambiţioase pe care şi le-a stabilit:

• durata concursurilor s-a redus de la 18 luni în medie la 9-10 luni pentru posturi AD şi de asistenţi.

• în ceea ce priveşte atingerea numărului de laureaţi solicitat, media a crescut de la 69% din nevoile instituţiilor în 2008 la 92% în 2011.

• EPSO a trecut în 2010 de la teste în 3 limbi în faza de preselecţie la teste în 24 de limbi. Astfel, devine una din puţinele organizaţii din lume care oferă o procedură de testare de o asemenea complexitate, la standarde de calitate foarte ridicate.

• EPSO a elaborat o serie de noi teste pentru diverse profiluri, cum ar fi teste de interpretare bazate pe materiale video, teste de analiză situaţională şi teste de competenţe pentru traducători şi secretari.

• în 2011, peste 99% din testele pe calculator CBT se desfăşurau fără incidente, iar sondajele la care au răspuns candidaţii au indicat, de fiecare dată, un grad de satisfacţie de peste 90%, în toate centrele de testare din lume.

• brandul EPSO „EU Careers” figurează, în prezent, pe Facebook, printre primele 10 site-uri de recrutare din lume.

Toate realizările EPSO sunt rezultatul muncii asidue şi devotamentului personalului său, precum şi al strânsei colaborări cu instituţiile, statele membre şi partenerii externi. EPSO continuă să înregistreze progrese considerabile în direcţia obţinerii recunoaşterii sale ca cea mai bună organizaţie de selecţie a personalului pentru sectorul public internaţional din lume, având ca obiectiv atragerea şi selectarea celor mai mari talente din Europa, prin proceduri moderne şi robuste. EPSO va continua să depună eforturi pentru a-şi îndeplini angajamentul de a oferi sisteme şi mai eficiente, care să îi permită să selecteze personal motivat şi talentat, cu ajutorul căruia instituţiile UE să poată face faţă provocărilor actuale şi să construiască Europa de mâine.

Începutul paginii