Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

EPSO i program rozwoju EPSO


Program rozwoju EPSO (EDP)

Szeroko zakrojony program usprawnień i modernizacji, w oparciu o najlepsze praktyki

To właśnie w tym kontekście zarząd EPSO, w którym reprezentowane są wszystkie instytucje UE, podjął decyzję o zatwierdzeniu dalekosiężnego programu usprawnień i modernizacji – programu rozwoju EPSO (EDP). Ma on zagwarantować, że EPSO będzie w stanie przyciągnąć kolejne pokolenie zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą kontynuować projekt integracji europejskiej i sprawią, że UE będzie dobrze przygotowana na wyzwania, jakie pojawią się w przyszłości. Wprowadzone zmiany mają pomóc w wyborze we właściwym czasie i we właściwym miejscu odpowiedniego kandydata na odpowiednie stanowisko i zaoferowaniu mu stosownego wynagrodzenia. Program powstał w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, a także najważniejsze zasady, które od lat są stosowane w polityce rekrutacji (m.in. uczciwość, równe traktowanie i dobór pracowników na podstawie zasług).

Program opiera się na trzech elementach:

Planowanie i potrzeby

•  Lepsze planowanie organizacji procesów selekcji w oparciu o strategiczne planowanie w dziedzinie zasobów ludzkich, w ścisłej współpracy z instytucjami UE. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie rocznego harmonogramu konkursów, dzięki któremu EPSO będzie mogło wybrać liczbę kandydatów lepiej odpowiadającą potrzebom instytucji.

• Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na zorganizowanie otwartych konkursów (wcześniej zajmowało to do dwóch lat).

Przeprowadzanie testów i profesjonalizm

•  Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie selekcji: odejście od testów sprawdzających wiedzę i wprowadzenie testów polegających na badaniu poziomu kompetencji – czyli sprawdzanie praktycznych umiejętności kandydatów, a nie tylko posiadanej przez nich wiedzy.

• Opracowanie testów pozwalających ocenić umiejętności kandydatów w sposób skuteczny, wiarygodny i sprawiedliwy (o treści bardziej dostosowanej do potrzeb): testy sprawdzające umiejętność abstrakcyjnego myślenia, testy sytuacyjne oraz testy sprawdzające umiejętności zawodowe na etapie selekcji wstępnej oraz testy polegające na badaniu poziomu kompetencji kandydatów w ramach oceny zintegrowanej (ang. assessment center).

• Udostępnienie testów wstępnych w 24 językach urzędowych UE.

Zróżnicowanie i atrakcyjność 

• Skuteczniejsze promowanie ciekawej i jednocześnie wymagającej pracy w instytucjach UE, tak aby przyciągnąć wysoko zmotywowanych i utalentowanych pracowników: w tym celu EPSO zamierza podnieść EVP instytucji (ang. Employer Value Proposition), czyli wyjaśnić kandydatom, co sprawia, że praca dla UE jest wyjątkowa.

• Stworzenie pozytywnego wizerunku UE jako pracodawcy – strona internetowa „EU Careers” (Praca w instytucjach UE).

Początek strony

Usprawnienia

Lepsza, szybsza i bardziej opłacalna procedura selekcji

Program rozwoju EPSO umożliwia lepsze planowanie oraz szybszą i lepiej ukierunkowaną rekrutację. Co roku będą organizowane konkursy na stanowiska, na które istnieje największe zapotrzebowanie. Dzięki temu kandydaci będą mogli lepiej zaplanować złożenie swojej aplikacji i poprawi się planowanie strategiczne zasobów ludzkich w instytucjach UE. Program sprawił, że zdolność EPSO do wyselekcjonowania docelowej liczby laureatów znacznie się poprawiła.

Nowa procedura jest również szybsza i sprawniejsza, a także ma mniej etapów niż poprzednia. Obecnie konkursy na najważniejsze stanowiska administratorów trwają zazwyczaj 9 miesięcy (wcześniej proces rekrutacji zajmował do dwóch lat).

Wykorzystanie nowych technologii i mediów społecznych, jak również współpraca z rządami krajowymi w zakresie rozpowszechniania informacji sprawiły, że nowy system stał się bardziej skuteczny i opłacalny. Strona „EU Careers” jest dobrym przykładem współpracy EPSO i instytucji UE z rządami państw członkowskich. Jest ona wykorzystywana w celu rozpowszechniania informacji na temat pracy w instytucjach UE i jej atrakcyjności.

Początek strony

Osiągnięcia

Ambitne cele i wyraźny postęp

Od czasu wprowadzenia programu rozwoju EPSO (EDP) dokonały się ogromne i wymierne postępy.

• Czas trwania najważniejszych konkursów na administratorów i asystentów został skrócony ze średnio 18 miesięcy do 9–10 miesięcy.

• Średni wskaźnik osiągnięcia docelowej liczby laureatów konkursów wzrósł z 69 proc. w 2008 r. do 92 proc. w 2011 r.

• Od 2010 r. EPSO pracowało nad udostępnieniem testów wstępnych w 24 językach (wcześniej testy dostępne były tylko w 3 językach). UE jest jedną z niewielu organizacji na świecie, które organizują tak kompleksowe testy na tak wysokim poziomie.

• EPSO opracowało szereg nowych testów dla określonych profili zawodowych, np. testy dla tłumaczy ustnych na podstawie nagrań wideo, testy sprawdzające umiejętność oceny sytuacji czy testy umiejętności zawodowych dla tłumaczy i pracowników sekretariatu.

• W 2011 r. ponad 99 proc. komputerowych testów selekcyjnych przeprowadzono bez większych problemów. Wskaźnik zadowolenia kandydatów we wszystkich ośrodkach przeprowadzających testy wyniósł powyżej 90 proc.

• Strona „EU Careers” znalazła się wśród 10 najczęściej odwiedzanych na Facebooku stron poświęconych zatrudnieniu.

Wszystkie osiągnięcia EPSO są wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania pracowników, a także ścisłej współpracy z instytucjami UE, państwami członkowskimi oraz partnerami zewnętrznymi. EPSO stale dokłada starań, by być najlepszym na świecie urzędem doboru kadr w sektorze publicznym oraz by dzięki niezawodnej i nowoczesnej procedurze selekcji przyciągać najlepszych kandydatów. Urząd w dalszym ciągu będzie usprawniał systemy, które ułatwiają wybór wysoko zmotywowanych i uzdolnionych pracowników gotowych pomagać instytucjom UE w rozwiązaniu aktualnych problemów i budowaniu przyszłości Europy.

Początek strony