Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

EPSO en het EPSO Development Programme


Het EPSO Development Programme (EDP)

Een ingrijpend moderniseringsprogramma op basis van beproefde methoden

Om die nieuwe uitdagingen aan te kunnen en te zorgen dat EPSO de nieuwe generatie gemotiveerde, toegewijde en hoogopgeleide werknemers kan aantrekken die de EU nodig heeft, besloot het EPSO-bestuur, met daarin vertegenwoordigers van alle instellingen, van start te gaan met het EPSO Development Programme (EDP). Het is de bedoeling om voor iedere baan op het juiste moment en de juiste plaats, voor de juiste prijs de juiste kandidaten te selecteren. Het EDP is gebaseerd op internationaal erkende beproefde methoden maar blijft trouw aan de beginselen die al decennialang bij de selectie van EU-personeel worden gehanteerd: selectie op basis van verdiensten, onpartijdigheid en gelijke behandeling.

Het EDP is gebaseerd op drie pijlers:

Planning en behoeften

•  Selectieprocedures worden gepland op basis van strategische HR-planning en in nauwe samenwerking met de EU-instellingen. Daarvoor wordt een programma van jaarlijkse vergelijkende onderzoeken opgesteld zodat EPSO voor alle instellingen voldoende geschikte kandidaten kan selecteren.

• De tijd om een vergelijkend onderzoek te organiseren is drastisch ingekort. Vóór het EDP kon dat twee jaar in beslag nemen.

Professionele tests

•  Het accent bij de tests is verschoven van kennis naar competenties: er wordt minder gekeken naar wat de kandidaten weten en meer naar wat zij kunnen.

• Er wordt gezorgd voor efficiënte, betrouwbare en onpartijdige tests (qua vorm én inhoud). Bij de preselectie gaat het onder meer om abstract redeneringsvermogen, beoordelingsvermogen en vakbekwaamheid. Ook zijn er testcentra ("assessment centres") gekomen waar beproefde competentietests worden gebruikt.

• Preselecties in 24 talen.

Aantrekkelijkheid en diversiteit 

• De EU-instellingen bieden boeiende carrièremogelijkheden. Om dat beter in de verf te zetten en zo gemotiveerde en getalenteerde sollicitanten aan te trekken maakt EPSO duidelijk wat de EU als werkgever zo uniek maakt.

• Het merk "EU Careers" geeft werken bij de EU een positief imago.

Naar boven

Voordelen

Beter, sneller en sterker, zonder overbodige kosten

Dankzij het EDP wordt de werving en selectie beter gepland, en is ze sneller en doelgericht geworden. Er zijn jaarlijkse vergelijkende onderzoeken gekomen voor de meest courante profielen. Zo kunnen kandidaten hun sollicitaties, en de instellingen hun personeelsbeleid beter plannen. EPSO is hierdoor veel beter in staat om de instellingen het benodigde aantal geschikte kandidaten te leveren.

De nieuwe procedure is ook sneller en efficiënter en telt minder stadia. Zo duurt een vergelijkend onderzoek van enige omvang voor administrateurs gemiddeld nog maar negen maanden terwijl dat voorheen twee jaar in beslag kon nemen.

Ook het gebruik van nieuwe technologie en sociale media en de samenwerking met nationale overheden voor de verspreiding van informatie zorgt voor meer kostenefficiëntie. EU Careers is een geslaagd voorbeeld van gedeeld "brand ownership" voor EPSO, de EU-instellingen en de nationale regeringen. Ze maken allemaal gebruik van het "merk" EU Careers om werken bij de EU te promoten.

Naar boven

Resultaten

Ambitieuze doelstellingen, indrukwekkende vooruitgang

Sinds de start van het EDP heeft EPSO duidelijke en meetbare vooruitgang geboekt.

• Grote vergelijkende onderzoeken voor administrateurs of assistenten duren gemiddeld nog maar 9 à 10 maanden in plaats van 18 maanden.

• In 2011 leverde EPSO gemiddeld 92% van het aantal kandidaten dat de EU-instellingen nodig hadden. In 2008 was dat nog maar 69%.

• Sinds 2010 houdt EPSO de preselectie niet meer in 3 maar in 24 talen. Het is daarmee een van de weinige organisaties in de wereld die zulke complexe tests zo professioneel organiseren.

• EPSO heeft voor verschillende profielen nieuwe tests ontwikkeld. Zo zijn er videotests voor tolken, vaardigheidstests voor vertalers en assistenten, en praktijksimulaties.

• In 2011 verliep 99% van EPSO's tests per computer probleemloos. Uit enquêtes blijkt ook dat 90% van alle kandidaten in alle beoordelingscentra wereldwijd tevreden is.

• "EU Careers" is nu een van de 10 meest succesvolle wervings- en selectiepagina's ter wereld op Facebook.

Alles wat EPSO heeft bereikt is het resultaat van de inzet en toewijding van zijn personeel en van de nauwe samenwerking met de instellingen, EU-landen en externe partners. EPSO blijft werken aan haar streven om uit te groeien tot de beste organisatie voor de selectie van overheidspersoneel ter wereld door met degelijke en moderne procedures Europa's toptalenten te werven en te selecteren. Door die procedures voortdurend efficiënter te maken, kan EPSO het gemotiveerde en getalenteerde personeel vinden dat de EU-instellingen nodig hebben voor de uitdagingen van vandaag en het Europa van morgen.

Naar boven