Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

EPSO ir EPSO reformų programa


EPSO reformų programa

Patirtimi pagrįsta plataus masto tobulinimo ir modernizavimo programa

Atsižvelgusi į visas šias aplinkybes EPSO valdyba, kurioje atstovaujamos visos ES institucijos, patvirtino plataus masto tobulinimo ir modernizavimo programą – EPSO reformų programą. Ja siekiama užtikrinti, kad EPSO tarnyba būtų pajėgi sudominti ir atrinkti naują motyvuotų, pasišventusių ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų kartą, kuri sėkmingai spręstų svarbius ES ateities uždavinius. Šios reformos turėtų sudaryti sąlygas atrinkti tinkamus asmenis į tinkamas darbo vietas tinkamu laiku reikiamoje vietoje ir deramomis sąnaudomis. Programa pagrįsta tarptautiniu mastu pripažinta gerąja patirtimi ir svarbiausiais per daugelį dešimtmečių nusistovėjusiais darbuotojų atrankos ir įdarbinimo principais, tokiais kaip nuopelnais grindžiama atranka, teisingumas ir vienodas požiūris.

Trys pagrindiniai EPSO reformų programos ramsčiai

Planavimas ir poreikiai

•  Glaudžiai bendradarbiaujant su ES institucijomis ir remiantis strateginiu žmogiškųjų ištekliu planavimu geriau organizuoti atrankos procedūras. Šiuo tikslu bus rengiamos metinės konkursų programos. Jos padės užtikrinti, kad EPSO atrinktų institucijų poreikiams patenkinti reikiamą tinkamų kandidatų skaičių.

• Iš esmės sutrumpinti viešų konkursų organizavimo trukmę (prieš EPSO reformų programą jie trukdavo iki dvejų metų).

Testavimas ir profesionalumas

• Atrankos procedūrose tikrinti ne žinias, o gebėjimus, t. y. tikrinti ne tai, ką kandidatai žino, bet tai, ką jie sugeba daryti.

• Testai turi būti efektyvūs, patikimi ir teisingi (jų turinys turi labiau atitikti reikmes). Per pirminės atrankos etapą turi būti tikrinamas abstraktusis mąstymas, elgesys tam tikrose situacijose ir profesiniai gebėjimai. Naujai įsteigtuose vertinimo centruose bus tikrinama konkrečiai darbo vietai būtina kompetencija.

• Pirminės atrankos testus turi būti galima atlikti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Patrauklumas ir įvairovė 

• Veiksmingiau informuoti apie įdomią karjerą ES institucijose siekiant sudominti motyvuotus, talentingus kandidatus. Bus parengtas ES institucijų darbo pasiūlymas, kuriame bus paaiškinta, kuo unikalus darbas ES institucijose.

• Sukurti teigiamą darbo ES institucijose įvaizdį ir prekės ženklą „EU Careers“.

Į puslapio pradžią

Patobulinimai

Geriau, greičiau, tvirčiau ir veiksmingiau panaudojant lėšas

EPSO reformų programa padėjo pagerinti planavimą ir užtikrinti greitesnę bei tikslingesnę įdarbinimo tvarką. Įprasčiausioms pareigybėms pradėta rengti metinius konkursus, todėl kandidatai gali iš anksto žinoti, kada reikės teikti paraiškas, o ES institucijos gali geriau strategiškai planuoti žmogiškuosius išteklius. Labai pagerėjo ir EPSO pajėgumas siūlyti institucijoms reikiamą konkursų laureatų skaičių.

Naujoji tvarka taip pat greitesnė ir veiksmingesnė. Atrankos etapų dabar mažiau. AD kategorijos konkursai vidutiniškai trunka devynis mėnesius, o ne iki dvejų metų, kaip tai buvo ankstesnėje sistemoje.

Naujų technologijų ir socialinės žiniasklaidos naudojimas, bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis skleidžiant informaciją taip pat labai padėjo užtikrinti didesnį veiksmingumą ir efektyviau panaudoti lėšas. „EU Careers“ – tai EPSO, ES institucijų ir valstybių narių bendro prekės ženklo, naudojamo siekiant informuoti apie darbo ES institucijose galimybes ir privalumus, pavyzdys.

Į puslapio pradžią

laimėjimai

Aukšti tikslai ir didelė pažanga

Įgyvendinus EPSO reformų programą, EPSO padarė didelę pažangą siekdama savo plataus užmojo tikslų.

• Pagrindinių administratorių ir asistentų konkursų vidutinė trukmė sumažėjo nuo 18 iki 9–10 mėnesių.

• Atrenkamas labiau institucijų poreikius tenkinantis konkursų laureatų skaičius. 2008 m. institucijų poreikiai buvo patenkinti 69 %, o 2011 m. – 92%.

• Nuo 2010 m. kalbų, kuriomis galima atlikti pirminės atrankos testus, skaičius išaugo nuo 3 iki 24. Tik nedaugelis pasaulio organizacijų yra pajėgios siūlyti tokio sudėtingumo ir tokio profesionalumo daugiakalbes atrankos procedūras.

• EPSO parengė įvairių naujų testų konkrečioms pareigybėms, pavyzdžiui: vertėjų žodžiu testavimas vaizdo priemonėmis, elgesio tam tikrose situacijose testai, vertėjų raštu ir sekretorių profesinių gebėjimų tikrinimas.

• 2011 m. daugiau kaip 99 % EPSO kompiuterinių testų įvyko be incidentų, o atlikus kandidatų apklausą paaiškėjo, kad šia sistema patenkinti daugiau kaip 90 % konkursų dalyvių iš visame pasaulyje esančių testavimo centrų.

• EPSO prekinis ženklas „EU Careers“ – vienas iš 10 populiariausių su įdarbinimu susijusių puslapių svetainėje „Facebook“.

EPSO laimėjimai – jos darbuotojų sunkaus darbo bei atsidavimo rezultatas ir glaudaus institucijų, valstybių narių bei išorės partnerių bendradarbiavimo vaisius. EPSO ir toliau daro didelę pažangą siekdama tapti geriausia pasaulyje tarptautine viešojo sektoriaus atrankos organizacija ir pritraukti bei atrinkti talentingiausius Europos specialistus naudodamasi tvirta ir modernia atrankos tvarka. Ji ir toliau aktyviai gerins atrankos sistemas, kad atrinktų motyvuotus ir talentingus darbuotojus ir taip padėtų ES institucijoms spręsti dabarties uždavinius bei kurti ateities Europą.

Į puslapio pradžią