Language selector

Kontrasztos megjelenítésNormál betűméretBetűméret növelése

Ez a weboldal 24 nyelven olvasható

Az EPSO és az EPSO fejlesztési programja


Az EPSO fejlesztési programja

 Bevált módszereken alapuló átfogó program a fejlődés és a modernizáció jegyében

Az EPSO igazgatótanácsa – melyben minden EU-intézmény képviselteti magát – a kor sürgető kihívásaira tekintettel döntött úgy, hogy átfogó programot indít eljárásainak tökéletesítésére és korszerűsítésére. A fejlesztési program azt volt hivatott biztosítani, hogy az EPSO képes legyen magához vonzani a jól képzett, motivált és elkötelezett nők és férfiak következő generációját, akik folytatni tudják az európai építkezést és gondoskodnak arról, hogy az EU meg tudjon felelni az előtte álló kihívásoknak. A változtatások során az elsődleges hangsúly azon volt, hogy a megfelelő személy kerüljön kiválasztásra a megfelelő posztra, mégpedig a megfelelő időben és helyen, megfelelő költségráfordítás mellett. A program nemzetközileg elismert bevált módszereken alapult, ugyanakkor maradéktalanul tiszteletben tartotta azokat a vezérelveket, amelyek a munkaerő kiválasztását és felvételét az eddigi évtizedek során is meghatározták, így például az érdemen alapuló munkaerő-kiválasztás, valamint a méltányos és egyenlő bánásmód elvét.

Az EPSO fejlesztési programja a következő három pillérre épült:

Igényfelmérés és tervezés

•  A kiválasztási eljárások jobb megtervezése, mégpedig stratégiai emberierőforrás-tervezés révén, az uniós intézményekkel szoros együttműködésben. A versenyvizsgák programozása éves ciklusban fog történni, hogy az EPSO a megfelelő számú jelentkezőt tudja kiválasztani az intézmények munkaerőigénye szerint.

• A meghirdetett versenyvizsgák szervezésére fordított idő számottevő csökkentése, hiszen ez a folyamat a fejlesztési program bevezetése előtt sokszor két évig is eltartott.

Vizsgáztatás és professzionalizmus

•  Bevált módszerek alkalmazása a személyzet-kiválasztásban – a felvételi eljárásokban a megszerzett ismeretanyag felmérése helyett az általános készségek vizsgálata lett a cél, vagyis annak feltárása, hogy a jelentkezők milyen képességekkel rendelkeznek, nem pedig az, hogy mennyi ismeretet halmoztak fel.

• Hatékony, megbízható és méltányos vizsgák bevezetése (az eredményesség javítására törekedve, és a vizsgafeladatok tartalmát a valós szükségletekhez igazítva), ideértve az absztrakciós készséget, a helyzetmegítélést és a szakmai készségeket vizsgáló teszteket az előválogatási szakaszban, valamint a munkaköri elvárásokhoz igazodó, készségfelmérő gyakorlatokat alkalmazó értékelőközpontok létesítését.

• Előválogató tesztek biztosítása 24 nyelven.

Az uniós állások vonzereje és sokfélesége

• Az uniós intézményeknél betölthető, izgalmas kihívásokkal kecsegtető állások fokozott népszerűsítése abból a célból, hogy az EU magához vonzza a tehetséges és motivált jelentkezőket, mégpedig következetes munkáltatói márkaépítés révén, amely világossá teszi a potenciális érdeklődők körében, miért is érdemes európai uniós karriert választaniuk.

• Az európai uniós álláslehetőségek pozitív megítélésének megalapozása, és e folyamat végpontjaként az „eu careers” munkaerő-piaci márkanévnek széles körben való ismertté tétele.

Az oldal tetejére

Fejlesztések

Jobb, gyorsabb, eredményesebb és költséghatékonyabb

Az EPSO fejlesztési programja tökéletesítette a tervezést, valamint meggyorsította és célzottabbá tette a munkaerő-felvétel folyamatát. A leggyakoribb munkakörök esetében a versenyvizsgákra immár évente kerül sor, így a pályázók eredményesebben készíthetik elő jelentkezésüket, az uniós intézmények pedig hatékonyabban tervezhetik meg emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiájukat. Ennek köszönhetően az EPSO számottevő haladást ért el abban, hogy a sikeres jelentkezők létszámát az intézmények tényleges szükségleteihez igazítsa.

Az új eljárások ráadásul gyorsabbak és hatékonyabbak, és kevesebb lépésből állnak, mint az előző rendszerben. A leggyakoribb AD-besorolású tisztviselői (ügyintézői) munkakörök esetében a jelentkezés és a kiválasztás folyamata a korábbi akár két évről átlagosan kilenc hónapra rövidült.

Az új technológiák és a közösségi média széles körű használata, valamint az információterjesztés terén a tagállamokkal folytatott együttműködés szintén jelentősen hozzájárult a hatékonyság növeléséhez és az erőforrások értékteremtő felhasználásához. Az „eu careers” – mint a munkaerőpiac jó nevű cégére – az együttműködésen alapuló márkaépítés kitűnő példája, és ezt a „márkát” az EPSO, az uniós intézmények és a tagállami hatóságok maradéktalanul kihasználják az uniós álláslehetőségek ismertségének és renoméjának előmozdítására.

Az oldal tetejére

Eredmények

Ambiciózus célkitűzések, gyors léptékű haladás

Fejlesztési programjának megvalósítása óta az EPSO érdemi és mérhető eredményeket ért el ambiciózus céljainak megvalósításában:

• A versenyvizsgák szervezésére fordított idő a leggyakoribb AD- és AST-besorolású munkakörök esetében az átlagos 18 hónapról 9-10 hónapra rövidült.

• A sikeres jelentkezők létszáma 2008-ban az intézmények munkaerő-szükségletének 69%-át elégítette ki. 2011-re ez az arány 92%-ra emelkedett.

• Az előválogató tesztek 2010-ben még csak három nyelven álltak rendelkezésre, ma már mind a 24 hivatalos nyelven, így az EPSO egyike azon kevés szervezeteknek a világon, amelyek ennyire összetett vizsgákat ilyen magas szakmai színvonalon biztosítanak.

• Az EPSO egy sor új tesztfajtát fejlesztett ki meghatározott munkakörökhöz, például videós tolmácsolási vizsgákat, továbbá a helyzetmegítélési képességet felmérő, illetve a szakmai készséget vizsgáló teszteket fordítók és titkárok számára.

• 2011-ben az EPSO számítógépes előválogató tesztjeinek 99%-a problémamentesen zajlott, és a jelentkezők körében végzett felmérések alapján az elégedettségi ráta – világszerte az összes vizsgaközpontban – mindig 90% felett volt.

• Az EPSO cégére – az „eu careers” – a Facebookon a világ tíz legjelentősebb, munkaerő-toborzással foglalkozó oldalainak egyike.

Az EPSO által elért eredmények a munkatársai kemény munkájának és odaadásának köszönhetők, és nem valósulhattak volna meg az intézmények, a tagállamok és a külső partnerei közötti szoros együttműködés nélkül. Az EPSO a jövőben is céltudatosan fog tevékenykedni annak érdekében, hogy korszerű és hathatós eljárásokkal kiszűrje és magához vonzza Európa legígéretesebb munkavállalóit, és a világ legjobb, nemzetközi köztisztviselő-kiválasztó szervezetének minősüljön. A hivatal folytatni fogja a megfeszített munkát annak érdekében, hogy kötelezettségvállalásához hűen egyre hatékonyabbá tegye a munkaerő-felvételi rendszert, lehetővé téve ezáltal olyan rátermett és motivált alkalmazottak kiválasztását, akik közreműködésével az uniós intézmények kezelni tudják az Európa előtt álló sürgető kihívásokat és meg tudják alapozni a kontinens jövőjét.

Az oldal tetejére