Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

EPSO ja EPSOn kehitysohjelma


EPSOn kehittämisohjelma (EDP)

Hyviin toimintatapoihin perustuva kehitys- ja nykyaikaistamisohjelma

EU:n eri toimielinten edustajista muodostuva EPSOn hallintoneuvosto on hyväksynyt kehittämisohjelman (EDP), jolla kehitetään ja nykyaikaistetaan EPSOn toimintaa. Tavoitteena on, että EPSO kykenee vastaisuudessakin saamaan motivoituneita ja kyvykkäitä nuoria kiinnostumaan työstä EU-toimielimissä. Keskeistä on, että kyetään löytämään oikea henkilö oikeaan tehtävään ja paikkaan, oikeana ajankohtana ja oikeaan hintaan. Kehittämisohjelma perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin hyviin toimintamalleihin sekä valinta- ja rekrytointiprosesseissa jo vuosikymmeniä käytössä olleisiin perusperiaatteisiin, joissa painotetaan hakijan ansioita, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua.

EDP:ssä on kolme osaa:

Suunnittelu ja tarpeet

•  Parannetaan henkilöstöresurssien strategiseen suunnitteluun perustuvia valintaprosesseja tiiviissä yhteistyössä EU-toimielinten kanssa. Tätä varten laaditaan vuotuisten kilpailujen ohjelma, jonka avulla varmistetaan, että EPSO valitsee varallaololuetteloihin oikean määrän sopivia hakijoita, jotka vastaavat toimielinten tarpeita.

• Vähennetään avoimien kilpailujen järjestämiseen kuluvaa aikaa, joka ennen EDP:tä saattoi olla jopa kaksi vuotta.

Testaus ja ammattimaisuus

•  Käytetään valintamenettelyjä, joissa teoriapohjaisen arvioinnin sijasta keskitytään osaamispohjaiseen testaamiseen – toisin sanoen selvitetään, mihin hakijat kykenevät, eikä pelkästään sitä, mitä he jo tietävät;

• Huolehditaan testien tehokkuudesta, luotettavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta (parannetaan niiden sisältöä ja toteutusta). Esivalintavaiheen testeillä mitataan hakijan abstraktia päättelyä, tilannearviointikykyä sekä ammattitaitoa. Lisäksi on arviointikeskusten toteuttamia räätälöityjä testejä, joissa mitataan hakijan kompetensseja.

• Esivalintatestit järjestetään kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä.

Houkuttavuus ja monipuolisuus 

• Markkinoidaan EU-toimielinten tarjoamia kiinnostavia ja haastavia uramahdollisuuksia, jotta tehtäviin saadaan mahdollisimman motivoituneita ja lahjakkaita hakijoita. Laaditaan nk. "työnantajan arvolupaus", jossa esitellään, mitä ainutlaatuisia puolia EU-tehtävissä työskentelyyn kuuluu.

• Luodaan myönteinen kuva EU:sta työnantajana, niin että urasta EU-toimielimissä tulee houkutteleva ja tuttu käsite.

Sivun alkuun

Parannukset

Nopeutta, kustannustehokkuutta, tunnettuutta

EPSOn kehittämisohjelman, EDP:n, avulla parannettiin suunnittelua sekä nopeutettiin ja kohdennettiin rekrytointia. Yleisimpiin työtehtäviin perustettiin vuotuiset kilpailusyklit, minkä ansiosta hakijat voivat suunnitella työnhakunsa aiempaa paremmin. Samalla myös EU-toimielinten strateginen henkilöstöresurssien suunnittelu helpottui. EPSO on myös kyennyt huomattavasti entistä paremmin vastaamaan toimielinten tarpeisiin sopivien hakijoiden määrän osalta.

Uusi menettelytapa on myös nopeampi ja tehokkaampi, ja siinä on vähemmän vaiheita kuin aiemmassa järjestelmässä. Nykyisin suurempikin hallintovirkamieskilpailu saadaan päätökseen yhdeksässä kuukaudessa, kun se ennen saattoi viedä kaksi vuotta.

Uuden teknologian ja sosiaalisen median käyttö sekä yhteistyö jäsenmaiden viranomaisten kanssa on tehostanut tiedonvälitystä ja siten edistänyt järjestelmän toimintaa ja kustannustehokkuutta. EPSOn, EU-toimielinten ja jäsenmaiden viranomaiset tekevät yhteistyötä, jossa ne kaikki tarjoavat tietoa työ- ja uramahdollisuuksista EU-toimielimissä, minkä ansiosta urasta EU:ssa on tullut tunnettu ja houkutteleva käsite.

Sivun alkuun

Saavutukset

Kohti tavoitteita

EDP-kehittämisohjelmansa myötä EPSO on edistynyt merkittävästi tavoitteidensa saavuttamisessa:

• Kilpailumenettelyyn kuluva aika on lyhentynyt noin 18 kuukaudesta 9–10 kuukauteen hallintovirkamiesten ja hallintoavustajien valintamenettelyjen kohdalla.

• Hyväksyttyjen hakijoiden määrä oli 69 prosenttia toimielinten tarpeesta vuonna 2008, ja se nousi 92 prosenttiin vuonna 2011.

• EPSO on vuodesta 2010 järjestänyt esivalintatestin 24 kielellä aiempien 3 kielen asemasta, ja se on yksi harvoista organisaatioista koko maailmassa, joka kykenee näin monimuotoiseen ja samalla korkeat ammatilliset standardit täyttävään testaamiseen.

• EPSO on kehittänyt erityisosaajien valintamenettelyyn uusia testausmenetelmiä, kuten videopohjaiset tulkkaustestit, tilannearviointitestit sekä kääntäjien ja sihteerien ammattitaitotestit.

• Vuonna 2011 EPSOn järjestämistä tietokoneperusteisista testeistä yli 99 prosenttia sujui häiriöttä, ja hakijoille tehdyissä mielipidemittauksissa tyytyväisyysaste on joka kerta ollut yli 90 prosenttia kaikissa testauspaikoissa eri puolilla maailmaa.

• EPSOn EU Careers -sivusto kuuluu 10 suosituimman rekrytointisivuston joukkoon Facebookissa.

Kaikkien EPSOn saavutusten perustana on sen henkilöstön suuri työpanos sekä tiivis yhteistyö EU-toimielinten, jäsenmaiden ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. EPSO jatkaa kehitystyötään saavuttaakseen tavoitteensa ja ollakseen paras kansainvälinen julkisen sektorin valintaorganisaatio maailmassa. EPSO haluaa käyttää tehokkaita ja nykyaikaisia menetelmiä ja saada Euroopan parhaat lahjakkuudet hakemaan töitä EU-elimistä. Se jatkaa työtään tehostaakseen järjestelmiään, jotta se voi valita motivoituneita ja lahjakkaita työntekijöitä ja siten auttaa EU-toimielimiä kohtaamaan nykypäivän haasteet ja rakentamaan tulevaisuuden Eurooppaa.

Sivun alkuun