Language selector

Υψηλή αντίθεσηΚανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος γραμματοσειράς

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες

Η EPSO και το αναπτυξιακό της πρόγραμμα


Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της EPSO (EDP)

Ένα ευρύ πρόγραμμα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμού βασισμένο στις βέλτιστες πρακτικές

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, το διοικητικό συμβούλιο της EPSO, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα όργανα της ΕΕ, αποφάσισε να εγκρίνει ένα ευρύ πρόγραμμα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμού - το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της EPSO (EDP)- με στόχο να διασφαλιστεί ότι η EPSO θα είναι σε θέση να προσελκύσει και να επιλέξει την επόμενη γενιά δυναμικών, αφοσιωμένων και άριστα καταρτισμένων γυναικών και ανδρών που θα αναλάβουν να προωθήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και θα βοηθήσουν την ΕΕ να ανταποκριθεί στις μείζονες μελλοντικές προκλήσεις. Κεντρικό στοιχείο αυτών των αλλαγών είναι η επιλογή του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και με το ενδεδειγμένο κόστος. Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, παραμένοντας όμως πιστό στις βασικές αρχές των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης που ίσχυαν επί πολλές δεκαετίες, όπως π.χ. την επιλογή βάσει προσόντων, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση.

Τρεις είναι οι πυλώνες του EDP:

Σχεδιασμός και ανάγκες

•  Καλύτερος προγραμματισμός των διαδικασιών επιλογής με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων, σε στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα πρόγραμμα ετήσιων διαγωνισμών που διασφαλίζει ότι η EPSO επιλέγει τον ενδεδειγμένο αριθμό κατάλληλων επιτυχόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των οργάνων.

• Σημαντική μείωση της διάρκειας των γενικών διαγωνισμών, που πριν από το EDP έφθανε τα δύο χρόνια.

Δοκιμασίες και επαγγελματισμός

•  Χρήση βέλτιστων πρακτικών επιλογής με επίκεντρο την αξιολόγηση των ικανοτήτων και όχι των γνώσεων – με άλλα λόγια, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση το τι μπορούν να κάνουν και όχι μόνον το τι γνωρίζουν.

• Αποτελεσματικές, αξιόπιστες και δίκαιες δοκιμασίες (καλύτερη οργάνωση και πιο σχετικό προς τα προσόντα περιεχόμενο) με την εισαγωγή δοκιμασιών κατανόησης αφηρημένων εννοιών και εκτίμησης συγκεκριμένων καταστάσεων, καθώς και της αξιολόγησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στο στάδιο προεπιλογής, και τη δημιουργία κέντρων αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούν δοκιμασίες προσαρμοσμένες στις απαιτούμενες βασικές ικανότητες.

• Δοκιμασίες προεπιλογής σε 24 γλώσσες.

Ποικιλία και ελκυστικότητα 

• Καλύτερη προβολή της σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά όργανα με στόχο την προσέλκυση δυναμικών και ταλαντούχων υποψηφίων με τη δημιουργία μιας "πρότασης προβολής εργοδότη", η οποία εξηγεί γιατί η απασχόληση στην ΕΕ αποτελεί μοναδική εμπειρία.

• Δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την απασχόληση στην ΕΕ, με αποκορύφωμα το σήμα "EU Careers".

Αρχή σελίδας

βελτιώσεις

Καλύτερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικότερη διαδικασία

Το EDP βελτίωσε τον προγραμματισμό, την ταχύτητα και τους στόχους της διαδικασίας προσλήψεων, καθιέρωσε ετήσιους διαγωνισμούς για τις πλέον συνήθεις ειδικότητες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψηφίους να προετοιμάζουν καλύτερα την υποψηφιότητά τους, και συνέβαλε στον στρατηγικό προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων από τα ευρωπαϊκά όργανα. Έτσι, βελτιώθηκε σημαντικά η ικανότητα της EPSO να ικανοποιεί τις ανάγκες στελέχωσης των ευρωπαϊκών οργάνων με επιτυχόντες υποψηφίους.

Η νέα διαδικασία είναι επίσης ταχύτερη και αποτελεσματικότερη και περιλαμβάνει λιγότερα στάδια σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Π.χ. για έναν διαγωνισμό διοικητικών υπαλλήλων (AD) γενικών καθηκόντων απαιτούνται πλέον εννέα μήνες αντί για περίπου δύο χρόνια που χρειάζονταν βάσει του προηγούμενου συστήματος.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις για τη διάδοση των πληροφοριών συνέβαλαν ουσιαστικά στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα της διαδικασίας. Το σήμα "EU Careers" αποτελεί σαφώς ένα παράδειγμα συλλογικής ιδιοκτησίας σήματος, καθώς η EPSO, τα ευρωπαϊκά όργανα και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, κάνουν χρήση αυτού του σήματος για να ενημερώσουν το κοινό γύρω από την απασχόληση στην ΕΕ και να προσελκύσουν υποψηφίους.

Αρχή σελίδας

αποτελέσματα

Θεαματική πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη φιλόδοξων στόχων

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή το EDP, η EPSO πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της.

• Η διάρκεια των διαγωνισμών μειώθηκε από 18 μήνες κατά μέσο όρο σε 9-10 μήνες όσον αφορά τους βασικούς κύκλους πτυχιούχων (AD) και βοηθών.

• Το ποσοστό ικανοποίησης των αναγκών στελέχωσης των οργάνων με επιτυχόντες υποψηφίους αυξήθηκε από 69% το 2008 σε 92% το 2011.

• Από το 2010, η EPSO έχει αυξήσει με τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες διεξάγονται οι προκαταρκτικές δοκιμασίες από 3 σε 24, και κατά συνέπεια αποτελεί έναν από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς που διοργανώνουν τόσο πολύπλοκες και υψηλού επιπέδου δοκιμασίες.

• Η EPSO έχει αναπτύξει μια σειρά νέων δοκιμασιών για ειδικές κατηγορίες προσόντων, όπως δοκιμασίες διερμηνείας με τη χρήση βίντεο, δοκιμασίες εκτίμησης συγκεκριμένων καταστάσεων και δοκιμασίες ειδικών επαγγελματικών ικανοτήτων για μεταφραστές και γραμματείς.

• Το 2011, πάνω από το 99% των δοκιμασιών της EPSO με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CBT) πραγματοποιήθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ σύμφωνα με έρευνες το ποσοστό ικανοποίησης των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο ξεπερνά σε κάθε διαγωνισμό το 90%.

• Η σελίδα της EPSO "EU Careers" είναι τώρα μία από τις 10 δημοφιλέστερες σελίδες αναζήτησης εργασίας στο Facebook παγκοσμίως.

Η επιτυχία της EPSO είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης του προσωπικού της, καθώς και της στενής συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη μέλη και τους εξωτερικούς εταίρους. Η EPSO συνεχίζει να πραγματοποιεί σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του οράματός της, δηλαδή να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ο καλύτερος οργανισμός επιλογής προσωπικού για τον δημόσιο τομέα που προσελκύει και επιλέγει τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές και σύγχρονες διαδικασίες. Θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο να εφαρμόζει, όπως έχει δεσμευτεί, ακόμη αποτελεσματικότερα συστήματα που θα της επιτρέπουν να επιλέγει προσωπικό με δυναμισμό και υψηλά προσόντα που θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά όργανα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και να οικοδομήσουν την Ευρώπη του αύριο.

Αρχή σελίδας