Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

EPSO og EPSO's udviklingsprogram


EPSO's udviklingsprogram (EDP)

Etvidtrækkende program af forbedringer og moderniseringer baseret på bedste praksis

På denne baggrund har EPSO's bestyrelse, som alle EU-institutionerne er repræsenteret i, godkendt et vidtrækkende program af forbedringer og modernisering – i form af EPSO's udviklingsprogram (EDP) – der skal sikre, at EPSO er i stand til at tiltrække og udvælge den næste generation af motiverede, dedikerede og højt kvalificerede mænd og kvinder til at videreføre det europæiske projekt og sikre, at EU kan klare fremtidens udfordringer. Ændringerne fokuserer på at vælge den rette person til det rette job på det rette tidspunkt og det rette sted med de rette omkostninger. Programmet bygger på internationalt anerkendt bedste praksis, men er på samme tid tro mod de grundlæggende principper, der har ligget bag udvælgelses- og ansættelsesproceduren i årtier, blandt andet fortjeneste, retfærdighed og ligebehandling.

Udviklingsprogrammet hviler på tre grundsøjler:

Planlægning og behov

•  Bedre planlægning af afholdelsen af udvælgelsesprocedurer baseret på strategisk personaleplanlægning i tæt samarbejde med EU's institutioner. Dette skal opnås gennem et årligt program for udvælgelsesprøver for at sikre, at EPSO vælger det rette antal egnede kandidater til at opfylde institutionernes behov.

• Væsentlig reducering af den tid, det tager at afholde en almindelig udvælgelsesprøve. Det tog før op til to år.

Prøvning og professionalisme

•  Anvendelse af bedste praksis inden for udvælgelse og en overgang fra at teste viden til at teste kompetencer – med andre ord se, hvad kandidaterne kan frem for, hvad de ved.

• Effektive, pålidelige og retfærdige prøver (forbedring af resultater og mere relevant indhold) herunder prøver i abstrakt tænkning, situationsbedømmelse og faglige færdigheder i stopprøverne og indførelse af assessmentcenter med tilpassede kompetencebaserede øvelser.

• Flersprogede stopprøver på 24 sprog.

Attraktivitet og mangfoldighed

• Bedre markedsføring af de spændende og udfordrende karrieremuligheder i institutionerne for at tiltrække motiverede og dygtige kandidater. Dette opnås med en "Employer Value Proposition", der beskriver, hvad der gør arbejdet i EU helt unikt.

• Skabelse af et positivt billede af arbejdet i EU – samlet i brandet "EU Careers".

Sidens top

Forbedringer

Bedre, hurtigere, stærkere og valuta for pengene

Udviklingsprogrammet har forbedret planlægningen og gjort ansættelsesproceduren hurtigere og mere målrettet. Det har indført årlige udvælgelsesprøver inden for de mest almindelige jobprofiler - og således gjort det muligt for kandidaterne at planlægge deres ansøgninger mere effektivt og forbedret den strategiske personaleplanlægning i EU's institutioner. EPSO er således også blevet bedre til at opfylde institutionernes ønsker om antallet af kandidater.

Den nye procedure er også hurtigere og mere effektiv og består af færre trin end før. Det tager nu i gennemsnit ni måneder at gennemføre en stor AD-udvælgelsesprøve, hvor det med det gamle system kunne tage op til to år.

Anvendelsen af nye teknologier og sociale medier samt samarbejde med medlemslandene om formidling af information har også i høj grad bidraget til mere effektivitet og valuta for pengene. EU Careers står med rette frem som et eksempel på et fællesejet brand, hvor både EPSO, EU-institutionerne og medlemslandene bruger brandet til at fremme kendskabet til og attraktiviteten ved en karriere i EU.

Sidens top

Resultater

Ambitiøse mål og dramatisk fremskridt

Siden gennemførelsen af EPSO's udviklingsprogram har EPSO gjort store og målelige fremskridt mod sine ambitiøse mål:

• Den tid, det tager at gennemføre en udvælgelsesprøve, er faldet fra et gennemsnit på 18 måneder til 9-10 måneder for store AD- og AST-udvælgelsesprøver.

• Hvad angår målet for beståede ansøgere, steg gennemsnittet fra 69 % af institutionernes behov i 2008 til 92 % i 2011.

• EPSO's stopprøver er siden 2010 gået fra at blive afholdt på 3 sprog til nu 24 sprog – og EPSO er således en af de eneste organisationer i verden, der afholder så komplekse prøver af så høj faglig standard.

• EPSO har udviklet en række nye prøver for særlige profiler såsom videobaserede tolkeprøver, prøver af dømmekraft i forskellige situationer og prøver af faglige færdigheder for oversætere og sekretærer.

• I 2011 forløb over 99 % af EPSO's computerbaserede prøver uden problemer, og ifølge vores tilfredshedsundersøgelser er over 90 % af kandidaterne tilfredse hver gang. Det gælder for alle vores testcentre i hele verden.

• EPSO's brand "EU Careers" er nu en af de 10 mest anvendte facebooksider for rekruttering på verdensplan.

EPSO's resultater kan tilskrives dets personales store arbejde og engagement, og det er frugten af et tæt samarbejde med institutionerne, medlemslandene og eksterne partnere. EPSO gør forsat stort fremskridt hen imod sin vision om at blive anerkendt som verdens bedste internationale organisation for personaleudvælgelse i den offentlige sektor. En organisation, der tiltrækker og udvælger Europas største talenter ved hjælp af håndfaste og moderne procedurer. Det vil forsat arbejde hårdt for at opfylde sine forpligtelser om at skabe et endnu mere effektivt system. Et system, der skal gøre det muligt at vælge motiveret og kvalificeret personale, der kan hjælpe EU-institutionerne med at takle dagens udfordringer og bygge fremtidens Europa.

Sidens top