Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

EPSO и програмата за развитие на EPSO


Програма за развитие на EPSO

Всеобхватна програма за подобрения и модернизация, основана на добри практики

В този широк контекст управителният съвет на EPSO, в който са представени всички институции на ЕС, взе решение да подкрепи една всеобхватна програма за подобрения и модернизация, под формата на Програмата за развитие на EPSO, за да гарантира, че службата може да привлече и избере следващото поколение от мотивирани, ангажирани и висококвалифицирани мъже и жени, които да продължат да работят за европейския проект, гарантирайки способността на Съюза да се изправи пред предизвикателствата занапред. Промените са насочени към избора на точно подходящия човек за съответната работна позиция, в подходящия момент, на подходящото място и на точната цена. Програмата се основава на международно признати добри практики, но същевременно остава вярна на основните принципи за подбор и наемане на персонал, използвани десетилетия наред, като например подбора на базата на способностите, справедливостта и равното третиране.

Програмата за развитие на EPSO е изградена върху следните 3 стълба:

Планиране и нужди

•  За по-добро планиране на процедури за подбор, основани на стратегическо планиране в областта на човешките ресурси и в тясно сътрудничество с институциите на ЕС. То ще бъде постигнато чрез програма от ежегодни конкурси, които да гарантират, че EPSO избира точния брой подходящи лауреати за нуждите на институциите;

•  За значително намаляване на времето, необходимо за организиране на отворени конкурси, което преди новата програма е можело да отнеме до две години.

Изпитване и професионализъм

•  За използване на добри практики в метод за подбор, чийто акцент се измества от проверката на знания към проверката на способности, т.е. да се провери по-скоро какво умеят кандидатите, а не само какво знаят.

•  За ефикасни, надеждни и справедливи изпитни тестове (подобряване на изготвянето и съдържанието), включващи задачи за абстрактно мислене, оценка на ситуации и професионални умения на етапа на предварителен подбор и въвеждане на центрове за оценка, които използват упражнения, специално насочени към проверка на съответните умения;

• За предоставяне на изпити за предварителен подбор на всички 24 европейски езика.

Привлекателност и разнообразие 

•  За по-добро представяне на вълнуващата и изпълнена с предизвикателства кариера в институциите на ЕС, която да привлече силно мотивирани и талантливи кандидати, посредством създаване на солиден образ на работодателя, акцентиращ върху стойността, възможностите и уникалността на работата за ЕС;

•  За създаване на положителен образ на работата в институциите на ЕС, който постепенно да се превърне в запазената марка „EU Careers“ (Кариера в ЕС).

Начало на страницата

подобрения

Подобряване на качеството, бързината, устойчивостта и рентабилността

Чрез програмата за развитие на EPSO бе въведено подобрено планиране, както и по-бързо и целенасочено наемане на работа. Ежегодно се провеждат конкурси за най-търсените професионални профили, което позволява на кандидатите да планират по-добре своето участие и помага за стратегическото планиране на институциите на ЕС в областта на човешките ресурси. В резултат на промените способността на EPSO да достига необходимия брой лауреати за институциите се е подобрила значително.

Новата процедура е по-кратка и по-ефикасна, като включва по-малко етапи и отнема средно девет месеца за стандартен конкурс за администратори, вместо до две години при предходната система.

Използването на нови технологии и социални медии, както и сътрудничеството с националните правителства за разпространение на информация също допринасят в голяма степен за по-добрата ефективност и рентабилност на новите процедури. „EU Careers“ с право може да бъде пример за съвместна запазена марка на EPSO, институциите на ЕС и правителствата на държавите членки, които я използват, за да популяризират атрактивността на работата за Съюза.

Начало на страницата

постижения

Определяне на амбициозни цели и съществен напредък

След влизането в сила на програмата за развитие на EPSO службата осъществи значителен, измерим напредък към постигане на своите амбициозни цели:

• Времето за провеждане на конкурси бе намалено от средно 18 месеца на 9—10 месеца за стандартните конкурси за администратори или асистенти;

• По отношение на достигането на необходимия брой успешни кандидати средните стойности са се покачили от 62 % от нуждите на институциите през 2008 г. на 92 % през 2011 г.;

• EPSO успешно преминава от тестове за предварителен подбор на 3 езика към тестове на 24 езика от 2010 г. насам, което прави службата една от малкото организации в света, предоставяща подобно комплексно изпитване при такива високи професионални стандарти;

• EPSO разработва редица нови изпитни тестове за различни профили, като например видео тестове за симултанен превод, тестове за оценка на ситуации и тестове за професионални умения за преводачи и секретари;

• През 2011 г. над 99 % от компютърните тестове на EPSO са били доставени без проблеми, а според проучванията на мнението на кандидатите степента на удовлетвореност всеки път е над 90 %, като това важи за всички изпитни центрове по света;

• Страницата във Facebook на „EU Careers“ вече е една от 10-те топ страници за наемане на работа в световен мащаб.

Всички постижения на EPSO са резултат от усилията и ангажираността на работещите в службата и плод на сътрудничеството с институциите, страните членки и външни партньори. EPSO продължава напред по пътя към осъществяване на своята дългосрочна цел - да бъде призната за най-добрата международна организация в света за подбор на персонал в публичния сектор: привличаща и подбираща топ талантите на Европа посредством солидни, модерни процеси. Службата ще продължи да работи усилено, за да изпълни поетия ангажимент за предоставяне на още по-ефикасни системи, позволяващи подбора на мотивирани и талантливи служители, които да помагат на институциите на ЕС да се справят с актуалните въпроси и да изграждат Европа на бъдещето.

Начало на страницата