Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Saziņa ar mums


Ar EPSO varat sazināties jebkurā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām. Ja rakstīsit valodā, kas nav angļu, franču vai vācu, var būt vajadzīgs papildu laiks tulkošanai.

Lūdzu, neizmantojiet vienlaicīgi vairākus kanālus, lai ar mums sazinātos vai atkārtoti uzdotu savu jautājumu. Izsmeļošas atbildes sagatavošana var prasīt laiku. Pašlaik atbildes sagatavošana parasti aizņem vismaz 3 darbadienas.

Nesūtiet mums savu CV. Mēs nepieņemam pēc interesentu iniciatīvas spontāni sūtītus pieteikumus.


Ja jums ir vispārīgi jautājumi par karjeras iespējām ES iestādēs un atlases procedūrām

• Ļoti daudz noderīgas informācijas varat atrast šajā tīmekļa vietnē un mūsu sagatavotajās atbildēs uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiempdf.

• Varat arī mums sekot sociālajos tīklos (sk. ikonas augstāk), lai iegūtu vispārīgu informāciju un jaunākās ziņas par karjeras iespējām ES iestādēs.

• Skatiet arī kontaktpersonu sarakstu jūsu dalībvalstī, lai uzzinātu, vai un kā tās var jums palīdzēt.Ja jums ir konkrēti jautājumi par atlases procedūru, kurā piedalāties

• Ielūkojieties vietnē EU-Careers.info, kurā mēs regulāri ievietojam konkrētu jaunāko informāciju par visām atlases procedūrām, arī par tādām, kas vēl tiek tikai plānotas.

• Apsveriet, vai neuzdot savu jautājumu, ja tas minētajā vietnē jau nav uzdots, jo mūsu atbilde var noderēt arī citiem kandidātiem.

• Varat arī ielūkoties šajā dokumentā par plānotajām atlases procedūrāmpdf, kuru atjauno divreiz mēnesī (mēs neatbildēsim uz individuāliem jautājumiem par jūs interesējoša konkursa plānošanu).

• Ja joprojām nevarat atrast interesējošo informāciju vai jums ir jautājums, kas attiecas tikai uz jums, lūdzu, vērsieties Kandidātu saziņas centrā.

Norādījumus par to, kā iesniegt sūdzību vai apstrīdēt lēmumu, meklējiet atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 3.4. punktā.

 

Kur atrodama informācija par datu aizsardzību

Skatiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti.

Lapas sākums