Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Teagmháil a dhéanamh linn


Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Má úsáideann tú teanga nach í an Béarla, an Fhraincis ná an Ghearmáinis í, d'fhéadfadh sé go mbainfeadh sé níos mó ama asainn freagra a thabhairt toisc go gaithfí aistriúchán a dhéanamh.

Iarrtar ort gan níos mó ná aon mhodh cumarsáide amháin a úsáid le teagmháil a dhéanamh linn agus gan do cheist a chur athuair. Tharlódh go mbeadh roinnt ama de dhíth orainn le freagra iomlán a thabhairt ar do cheist. Trí lá oibre ar a laghad an gnáthfhad ama a bhaineann sé asainn freagra a thabhairt i láthair na huaire.

Iarrtar ort gan do CV a chur chugainn. Ní ghlacaimid le hiarratais spontáineacha ar phoist.


Ceisteanna ginearálta i dtaobh poist in institiúidí an Aontais Eorpaigh agus próisis roghnúcháin:

• Tá anrud eolas úsáideach ar an suíomh gréasáin seo agus i rannóg na gceisteanna coitiantapdf atá againn.

• Ina cheann sin, is féidir leat sinn a leanúint sna meáin shóisialta (féach na deilbhíní thuas) má tá eolas ginearálta uait nó an t-eolas is déanaí i dtaobh deiseanna fostaíochta sna hinstitiúidí Eorpacha.

• Féach an liosta de na teagmhálaithe atá i do Bhallstát – b'fhéidir go mbeidís siúd in ann cuidiú leat.Ceisteanna a bhaineann go sonrach leis an bpróiseas roghnúcháin a bhfuil a bhaineann leat:

• Féach EU-Careers.info, suíomh a nuashonraítear go rialta agus ar a dtugtar eolas faoi gach próiseas roghnúcháin, a sceidealú san áireamh.

• B'fhéidir nár mhiste do cheist a phostáil, mura bhfuil sí ann cheana, arae seans go mbeadh sí ina cuidiú ag iarrthóirí eile.

• Lena chois sin, tá sceidealpdf na bpróiseas roghnúcháin ann, sceideal a nuashonraítear dhá uair sa mhí ar a laghad. (Ní fhreagróimid ceisteanna maidir le sceideal an chomórtais a bhaineann leat.)

Mura a bhfuil an t-eolas atá uait sna foinsí sin, nó má tá ceist phearsanta agat, iarrtar ort an tSeirbhís Teagmhála d'Iarrthóirí a úsáid.

Má tá eolas uait i dtaobh gearán nó achomharc a dhéanamh, féach Roinn 3.4 de na Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte.

 

Eolas i dtaobh cosaint sonraí:

Féach ár bhfógra maidir le cosaint sonraí.

Barr an leathanaigh