Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Déan teagmháil linn


Ceisteanna agat faoi Ghairmréimeanna san AE

 

  • Ceisteanna ginearálta faoi Ghairmréimeanna san AE:

Sula ndéana tú teagmháil linn faoi Ghairmréimeanna san AE, bí cinnte gur léigh tú go grinn an t eolas atá ár suíomh gréasáin agus na Ceisteanna Coitiantapdf.

Na meáin shóisialta: le heolas ginearálta, nuashonruithe agus plé faoi Ghairmréimeanna san AE a roinnt, úsáid na deilbhíní thuas. Seiceálaimid na leathanaigh sin go rialta, ach má bhíonn freagra uait gan mhoill, úsáid ceann de na bealaí thíos.

 

  • Ceisteanna sonracha:

EU-Careers.info: má tá ceisteanna agat faoi chomórtais ar leith agus faoi nósanna imeachta roghnúcháin atá inspéise do gach iarrthóir. Mura bhfuil freagra ar do cheist ann cheana, smaoinigh ar í a chur ar líne.

Seirbhís Teagmhála d'Iarrthóirí: mura bhfuil tú in ann a bhfuil uait a aimsiú fós nó má bhíonn ceist agat nach mbaineann ach le do chomhad pearsanta mar iarrthóir, iarrataí ar athbhreithniú ar do stádas ar an bpainéal san áireamh.

 

  • Treoirlínte:

Tig leat teagmháil a dhéanamh le hEPSO in aon cheann de 24 teanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh.  Is mian le hEPSO, ámh, aire a dhíriú ar an bhfíric go bhféadfadh sé níos mó ama a thógáil freagra a fháil má úsáidtear teanga eile seachas Béarla, Fraincis nó Gearmáinis, i ngeall ar mhoill an aistriúcháin.

Ná húsáid níos mó ná bealach amháin, le do thoil, le teagmháil a dhéanamh linn agus ná cuir do cheist arís mura bhfaigheann tú freagra láithreach. Tharlódh go mbeadh roinnt ama uainn le do cheist a fhreagairt i gceart.

Má tá comhairle de dhíth ort maidir le d'iarratas, déan teagmháil linn i bhfad roimh an sprioc-am. I láthair na huaire, ní thiocfaidh freagra go ceann trí lá oibre ar a laghad.

Ná cuir CV chugainn, mar ní féidir linn glacadh le hiarratais spontáineacha.

 

Fógra um chosaint sonraí

Barr an leathanaigh