Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Déan teagmháil linn


Ceisteanna agat faoi Ghairmréimeanna san AE

 

  • Ceisteanna ginearálta faoi Ghairmréimeanna san AE:

Sula ndéana tú teagmháil linn faoi Ghairmréimeanna san AE, bí cinnte gur léigh tú go grinn an t eolas atá ár suíomh gréasáin agus na Ceisteanna Coitiantapdf.

Na meáin shóisialta: le heolas ginearálta, nuashonruithe agus plé faoi Ghairmréimeanna san AE a roinnt, úsáid na deilbhíní thuas. Seiceálaimid na leathanaigh sin go rialta, ach má bhíonn freagra uait gan mhoill, úsáid ceann de na bealaí thíos.

 

  • Ceisteanna sonracha:

EU-Careers.info: má tá ceisteanna agat faoi chomórtais ar leith agus faoi nósanna imeachta roghnúcháin atá inspéise do gach iarrthóir. Mura bhfuil freagra ar do cheist ann cheana, smaoinigh ar í a chur ar líne.

Seirbhís Teagmhála d'Iarrthóirí: mura bhfuil tú in ann a bhfuil uait a aimsiú fós nó má bhíonn ceist agat nach mbaineann ach le do chomhad pearsanta mar iarrthóir, iarrataí ar athbhreithniú ar do stádas ar an bpainéal san áireamh.

 

  • Treoirlínte:

Tig leat teagmháil a dhéanamh le hEPSO in aon cheann de 24 teanga oifigiúil an Aontais Eorpaigh.  Is mian le hEPSO, ámh, aire a dhíriú ar an bhfíric go bhféadfadh sé níos mó ama a thógáil freagra a fháil má úsáidtear teanga eile seachas Béarla, Fraincis nó Gearmáinis, i ngeall ar mhoill an aistriúcháin.

Ná húsáid níos mó ná bealach amháin, le do thoil, le teagmháil a dhéanamh linn agus ná cuir do cheist arís mura bhfaigheann tú freagra láithreach. Tharlódh go mbeadh roinnt ama uainn le do cheist a fhreagairt i gceart.

Má tá comhairle de dhíth ort maidir le d'iarratas, déan teagmháil linn i bhfad roimh an sprioc-am. I láthair na huaire, ní thiocfaidh freagra go ceann trí lá oibre ar a laghad.

Déantar nuashonrú ar an bpleanáil tháscachpdf dhá uair sa mhí ar a laghad agus, ina theannta sin, foilsítear eolas úsáideach ar na leathanaigh eolais a bhaineann le comórtais shonracha. Ní fhreagróimid ceisteanna ar leith faoi phleanáil comórtais.

Ná cuir CV chugainn, mar ní féidir linn glacadh le hiarratais spontáineacha.

 

Fógra um chosaint sonraí

Barr an leathanaigh