Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Võtke meiega ühendust


Küsimused töövõimaluste kohta ELi institutsioonides

 

  • Üldised küsimused

Enne kui võtate meiega ühendust ELi institutsioonides töötamise teemal, lugege põhjalikult käesolevat veebisaiti ja korduma kippuvaid küsimusipdf.

Suhtlusmeedia: üldine teave, uudised ja arutelu töövõimaluste kohta ELi institutsioonides (kasutage lehekülje ülaservas olevaid ikoone). Vaatame neid lehekülgi regulaarselt, kuid kui vajate kiiret vastust, kasutage allpool esitatud võimalusi.

 

  • Konkreetsed küsimused

EU-Careers.info: konkreetsete konkursside ja valikumenetlustega seotud küsimused, mis võiksid pakkuda huvi kõigile kandidaatidele. Kui teie küsimus on veel vastamata, võiksite selle esitada käesoleval veebisaidil.

Kandidaatide teabetalitus: te siiski ei leia otsitavat teavet või teie küsimus puudutab teie isiklikku toimikut, sh läbivaatamistaotlusi või teie staatust reservnimekirjas.

 

  • Suunised

Te võite võtta Euroopa Personalivaliku Ametiga (EPSO) ühendust ükskõik millises Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles. Kui teabetaotlus on esitatud muus kui inglise, prantsuse või saksa keeles, võib vastuse saamiseks tõlkimisvajaduse tõttu kuluda siiski rohkem aega.

Ärge kasutage meiega ühenduse võtmiseks mitut erinevat moodust ega postitage oma küsimust uuesti, kui sellele kohe ei vastata. Täieliku vastuse esitamiseks võime vajada aega.

Kui soovite saada nõu seoses oma avaldusega, siis võtke palun meiega aegsasti ühendust, kuna vastuse saamiseks kulub hetkel vähemalt 3 tööpäeva.

Esialgset kavapdf ajakohastatakse vähemalt kaks korda kuus ning me avaldame ka kasulikku teavet asjaomastel konkurssi käsitlevatel lehekülgedel. Me ei vasta eraviisilistele küsimustele teid huvitava konkursi kavandamise kohta.

Ärge saatke meile oma CV-d; me ei saa selliseid avaldusi vastu võtta.

 

Isikuandmete kaitse

Üles