Sökväg

Vanliga frågor om hur man hittar EU:s publikationer och lagstiftning

Har du svårt att hitta på sidan? Läs våra vanliga frågor och få tips om hur du hittar publikationer, lagstiftning och andra handlingar på Europaportalen.

Om du inte fick svar på din fråga eller har andra synpunkter kan du också


General questions

Vad finns på den här sidan?

Här finns länkar till olika typer av EU-handlingar, förteckningar över bibliotek (både nätbibliotek och ”vanliga” bibliotek), EU:s lagstiftning och fördrag med förklaringar, statistik och opinionsundersökningar sorterade efter ämne, nyhetsbrev om EU-politik, databaser, skrivråd och handböcker och arkiv.

Du hittar också information om att ge ut material om eller för EU.

Vilka publikationer och officiella handlingar finns här?

Här hittar du länkar till allmänna publikationer, statistik, opinionsundersökningar, officiella handlingar, lagstiftning, fördrag och arkiv. Handlingarna finns antingen direkt på nätet eller i ett bibliotek eller dokumentationscentrum i ditt hemland.

Hur gör jag för att ladda ner eller beställa en publikation?

Klicka på ”Beställ eller ladda ner publikationer” för att se hur du ska göra. Publikationer från EU:s institutioner eller organ kan du ladda ner eller beställa gratis. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev om ett specifikt politikområde eller ämne.

Var hittar jag information om gällande EU-lagstiftning?

Under rubriken Lagstiftning och fördrag hittar du länkar till en databas över EU:s lagstiftning (direktiv, beslut, internationella avtal och andra rättsakter). Där finns också direktlänkar till olika söksidor där du kan söka på dokumentnummer, EUT-nummer eller sökord. Du kan också klicka dig fram bland ämnesområdena om du vill få en översikt över lagstiftningen på området.

Webbplatsen EUR-Lex ger dig gratis tillgång till världens största databas över EU-lagstiftningen. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Hur hittar jag en viss rättsakt (direktiv, förordning eller beslut)?

Gå in under Lagstiftning och fördrag. Här kan du söka på dokumentnummer, EUT-nummer eller sökord. När du söker på ord, ange så många ord som möjligt och gärna datum om du har det. Om du får många träffar kan du förfina din sökning och bland annat välja typ av rättsakt. Klicka på ”begränsa”. Välj ”dokumenttyp” och sedan t.ex. ”direktiv”.

Var hittar jag EU-fördragen?

Gå in under Lagstiftning och fördrag. Under rubriken ”Fördrag” hittar du länkar till fördragstexterna och till sidor med information om de olika fördragen.

Vad menas med ”officiella EU-handlingar”?

Officiella handlingar är dokument från EU:s institutioner, byråer och organ. Det kan vara beslut av EU-ombudsmannen, tal, lagstiftning och olika politiska dokument. Här förklarar vi kortfattat några av dokumenttyperna:

Lagstiftning

  • Direktiv – en rättsakt som kräver att EU-länderna ska uppnå ett visst resultat, men som inte säger exakt hur det ska gå till.
  • Förordning – en rättsakt som direkt gäller som lag i alla EU-länder.
  • Beslut – ett bindande beslut som kan gälla ett EU-land, en privatperson eller ett företag.

Andra handlingar

  • Meddelanden och andra KOM-dokument – lagförslag, rapporter och initiativ från EU-kommissionen.
  • Grönbok – ett diskussionsunderlag som ska skapa debatt och som inleder ett offentligt samråd.
  • Vitbok – ett strategiskt dokument om ett specifikt problem med konkreta förslag till lösningar. Hänger ofta samman med en grönbok.
  • Rekommendationer, yttranden och resolutioner – icke bindande politiska uttalanden.
Hur hittar jag officiella handlingar via webbplatsen?

På sidan Officiella handlingar hittar du länkar till de enskilda institutionernas handlingar, EU-institutionernas dokumentregister och handlingar från EU:s byråer och andra organ.

Var kan jag läsa om mina rättigheter i EU?

I avsnittet Lagstiftning och fördrag finns under rubriken ”Fördrag” en länk till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är en sammanfattning av dina medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Du kan också läsa mer på Europaportalens förstasida, under Att bo och leva i EU > Dina rättigheter i EU.

Vad finns det för statistik på den här sidan?

I avsnittet Statistik och opinionsundersökningar hittar du officiell statistik om en rad olika ämnen (bl.a. miljö och ekonomi). I Eurostats statistikdatabas kan du söka efter ämne eller i ett alfabetiskt register.

Statistik om den allmänna opinionen kan du läsa i Eurobarometrar English français eller i andra studier om olika EU-frågor.

Hittar du inte? Leta i A–ÖABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ