Navigačný riadok

Najčastejšie otázky o vyhľadávaní publikácií a dokumentov o EÚ

Nasledujúce tipy vám pomôžu zorientovať sa v dokumentačnom stredisku na portáli Europa a nájsť publikáciu či dokument, ktorý potrebujete. Snažili sme sa odpovedať na otázky, ktoré používateľov trápia najčastejšie.

Ak sme vašu otázku nezodpovedali alebo sa chcete k niečomu vyjadriť:


General questions

Čo môžem nájsť v tejto časti?

Odkazy na rôzne typy dokumentov EÚ, zoznam knižníc (online aj klasické), vysvetlenia právnych predpisov a zmlúv EÚ, štatistiky a prieskumy verejnej mienky rozdelené podľa tém, informačné bulletiny na európske témy, databázy, príručky a archívy.

Takisto tu nájdete informácie týkajúce sa publikovania o EÚ alebo pre Úniu.

K akým publikáciám a úradným dokumentom mám prístup?

V tejto časti nájdete odkazy na všeobecné publikácie, štatistiky, prieskumy, oficiálne dokumenty, právne predpisy, zmluvy a archívy. Dokumenty si môžete pozrieť on-line alebo osobne v knižnici alebo v dokumentačnom stredisku vo vašej blízkosti.

Ako si môžem stiahnuť a/alebo objednať publikáciu?

Možnosti danej publikácie sa vám zobrazia, ak kliknete na tlačidlo „Objednať alebo stiahnuť publikáciu“. Publikácie z dielne inštitúcií a iných orgánov EÚ si môžete stiahnuť alebo objednať zadarmo. Takisto sa môžete prihlásiť na odber bulletinu, ktorý sa venuje osobitnej oblasti politiky alebo téme.

Kde nájdem informácie o platných právnych predpisoch EÚ?

V časti „Právne predpisy a zmluvy“ nájdete odkaz na databázu právnych predpisov EÚ (smernice, rozhodnutia, medzinárodné dohody a iné právne akty). Jednotlivé odkazy vás navedú na rôzne stránky vyhľadávania, ktoré umožňujú vyhľadávanie podľa čísla dokumentu, referenčného čísla alebo kľúčového slova. Ak máte záujem o prehľad existujúcich právnych predpisov, môžete využiť možnosť prehľadávania podľa tém.

Webové stránky EUR-Lex poskytujú bezplatný prístup k najväčšiemu archívu právnych predpisov Európskej únie na svete. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Ako nájdem konkrétnu smernicu/nariadenie/rozhodnutie?

Prejdite na časť „Právne predpisy a zmluvy“. Tu môžete dokument vyhľadať podľa čísla, referenčného čísla úradného vestníka alebo kľúčového slova. Ak hľadáte podľa kľúčového slova, zadajte čo najviac možných slov vrátane dátumu, ak je známy. V prípade, že sa vám vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí veľké množstvo dokumentov, môžete rozsah vyhľadávania zúžiť len na smernice. Kliknite na Spresniť a potom vyberte z možností v sekundárnom práve Smernice.

Kde nájdem texty zmlúv EÚ?

V časti „Právne predpisy a zmluvy“ nájdete pod nadpisom Zmluvy odkazy na informácie o jednotlivých zmluvách, ako aj stránky s prehľadom zmlúv a odkazmi na ich úplné znenie.

Ktoré dokumenty patria medzi „úradné dokumenty EÚ“?

Úradné dokumenty vydávajú inštitúcie, agentúry a orgány EÚ. Môže ísť napríklad o rozhodnutia európskeho ombudsmana, prejavy, oznámenia alebo biele knihy. V tomto zozname nájdete stručné vysvetlivky k niektorým dokumentom:

Právne predpisy

  • Smernica – právny akt, ktorý stanovuje určitý cieľ pre všetky členské štáty, ale neprikazuje im, akým spôsobom ho majú dosiahnuť.
  • Nariadenie – právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch EÚ rovnako ako vnútroštátne právo.
  • Rozhodnutie – záväzný akt, ktorý môže byť adresovaný členskému štátu EÚ, jednotlivcovi alebo spoločnosti.

Iné dokumenty

  • Oznámenie – legislatívny návrh, ktorý vydáva Európska komisia.
  • Zelená kniha – diskusný dokument, ktorého účelom je podnietiť diskusiu a spustiť konzultačný proces.
  • Biela kniha – úradná správa, ktorá sa zameriava na konkrétnu výzvu a navrhuje jej riešenie. Často nadväzuje na zelenú knihu.
  • Odporúčania/stanoviská/uznesenia – právne nezáväzné vyhlásenia
Ako nájdem tieto dokumenty na webových stránkach?

V časti „Úradné dokumenty“ nájdete osobitné odkazy na dokumenty jednotlivých inštitúcií EÚ, na registre dokumentov hlavných inštitúcií EÚ a na dokumenty agentúr a iných orgánov EÚ.

Kde nájdem informácie o právach občanov v EÚ?

V časti „Právne predpisy a zmluvy“ prejdite na podkapitolu Zmluvy, kde nájdete odkaz na Chartu základných ľudských práv, ktorá v jednom dokumente uvádza občianske, politické, hospodárske a sociálne práva. Ďalšie informácie o právach občanov nájdete aj v časti Vaše práva v EÚ, ktorá je prístupná z domovskej stránky portálu EUROPA.

Aké štatistiky nájdem v tejto časti?

V časti „Štatistiky a prieskumy verejnej mienky EÚ“ nájdete oficiálne štatistické správy na celý rad tém (životné prostredie, hospodárstvo atď.). Štatistiky úradu Eurostat si môžete zoradiť abecedne a/alebo podľa témy.

Štatistiky o prieskumoch verejnej mienky a štúdie o rôznych európskych záležitostiach nájdete v rámci prieskumov Eurobarometer English français .

Nenašli ste, čo hľadáte? Skúste Abecedný zoznamAÁÄBCČDĎDzEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ