Ścieżka nawigacji

Często zadawane pytania na temat tego, jak znaleźć publikacje i dokumenty UE

Dzięki tym radom łatwiej Ci będzie poruszać się po poświęconych publikacjom i ośrodkom dokumentacji stronach portalu Europa oraz zlokalizować interesujący Cię dokument. Zamieszczono tu również najczęściej zadawane przez użytkowników pytania wraz z odpowiedziami.

W przypadku gdy nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub zechcesz podzielić się z nami swoimi uwagami, możesz też:


General questions

Co mogę znaleźć na tych stronach?

Linki do różnego rodzaju dokumentów UE, list bibliotek (zarówno elektronicznych jak i tradycyjnych), wyjaśnień dotyczących prawodawstwa i traktatów UE, statystyk i badań opinii publicznej (według tematyki), biuletynów poświęconych sprawom UE, baz danych, podręczników i archiwów.

Znajdziesz tu również informacje na temat publikowania materiałów poświęconych UE lub na zlecenie instytucji UE.

Do jakiego rodzaju publikacji i dokumentów urzędowych mogę uzyskać dostęp?

Na stronach tych znajdziesz linki do publikacji o charakterze ogólnym, statystyk, badań opinii publicznej, dokumentów urzędowych, aktów prawnych, traktatów i archiwów. Dokumenty te są dostępne on-line bądź w bibliotece lub ośrodku dokumentacji w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

Jak mogę pobrać lub zamówić publikację?

Odpowiedź uzyskasz, klikając na „Zamów lub pobierz publikację”. Publikacje, których autorami są instytucje lub inne organy UE, można pobrać lub zamówić bezpłatnie. Możesz też zaprenumerować elektroniczny biuletyn poświęcony konkretnemu obszarowi polityki bądź wybranej tematyce.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat obowiązujących przepisów prawa UE?

W części „Prawodawstwo i traktaty” znajdziesz link do bazy aktów prawnych UE (dyrektywy, decyzje, umowy międzynarodowe i in.). Klikając na właściwe linki, możesz przejść do odpowiedniej strony wyszukiwania (według numeru dokumentu, numeru referencyjnego lub słowa kluczowego). Możesz również przeszukać dokumenty wyłącznie z wybranej dziedziny, aby poznać obowiązujące w niej przepisy.

Portal EUR-Lex zapewnia bezpłatny dostęp do największej bazy dokumentów prawnych Unii Europejskiej. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Jak znaleźć konkretne rozporządzenie / dyrektywę / decyzję?

Przejdź do części „Prawodawstwo i traktaty”. Stąd możesz prowadzić wyszukiwanie według numeru dokumentu, numeru referencyjnego Dziennika Urzędowego lub słów kluczowych. Jeśli wybierzesz tę ostatnią opcję, najlepiej, jeśli wpiszesz jak najwięcej słów kluczowych, a nawet datę (jeśli ją znasz). W przypadku gdy lista z wynikami wyszukiwania jest zbyt długa, możesz ją ograniczyć np. do dyrektyw. W tym celu kliknij na „Przeszukaj” i wybierz jako rodzaj dokumentu „Dyrektywy”.

Gdzie mogę znaleźć teksty traktatów UE?

Wybierz „Prawodawstwo i traktaty”. Pod nagłówkiem „Traktaty” znajdziesz linki do informacji na temat poszczególnych traktatów oraz do stron z ich pełnymi tekstami.

Co to są „dokumenty urzędowe UE”?

Instytucje, agencje i inne organy UE publikują oficjalne dokumenty. Mogą to być np. decyzje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, przemówienia, komunikaty czy białe księgi. Poniżej przedstawiono pokrótce niektóre rodzaje dokumentów:

Akty prawne

  • Dyrektywa – akt prawny, na mocy którego wszystkie państwa UE są zobowiązane do osiągnięcia konkretnych celów, ale który nie narzuca im sposobu ich osiągnięcia
  • Rozporządzenie – akt prawny, który obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach UE
  • Decyzja – ma charakter wiążący i jest skierowana do danego kraju UE, osoby prywatnej lub firmy

Inne dokumenty

  • Komunikat – propozycja w sprawie prawodawstwa przedstawiana przez Komisję Europejską
  • Zielona księga – dokument do dyskusji, który ma zachęcić do debaty i zapoczątkować proces konsultacji
  • Biała księga – miarodajne sprawozdanie omawiające konkretny problem i możliwe rozwiązania, często poprzedzające zieloną księgę
  • Zalecenia / Opinie / Postanowienia – niewiążące prawnie oświadczenia
Jak mogę je znaleźć?

Na stronie poświęconej dokumentom urzędowym znajdziesz linki prowadzące do dokumentów wydanych przez poszczególne instytucje UE, a także do rejestrów dokumentów najważniejszych instytucji UE oraz do dokumentów wydanych przez agencje i inne organy UE.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw obywateli w UE?

Na stronie „Prawodawstwo i traktaty” przejdź do części „Traktaty”, a następnie kliknij na link do Karty praw podstawowych – w tekście tym zebrano prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Prawa obywateli UE”, do której można przejść ze strony głównej portalu EUROPA.

Jakie statystyki mogę znaleźć na tych stronach?

W części „Statystyki i badania opinii publicznej” znajdziesz oficjalne statystyki dotyczące szerokiego wachlarza tematów (środowisko naturalne, gospodarka itp.). Statystyki Eurostatu można porządkować według tematu lub alfabetycznie.

Statystyki dotyczące wyników badań opinii publicznej można znaleźć na stronach z sondażami Eurobarometru English français oraz z innymi badaniami poświęconymi problematyce europejskiej.

Nie znajdujesz potrzebnych informacji? Zajrzyj do indeksu „Od A do ZAABCĊDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŻŹ