Kruimelpad

Veelgestelde vrgen over het opzoeken van EU-publicaties en -documenten

Deze tips helpen u bij het opzoeken van publicaties en documenten in de desbetreffende rubriek van de EUROPA-server. Het gaat onder meer om antwoorden op regelmatig terugkerende vragen vragen van gebruikers.

Als deze antwoorden u niet de gezochte informatie geven, kunt u:


General questions

Wat vind ik in deze rubriek?

Links naar verschillende soorten EU-documenten, lijsten van (online- en echte) bibliotheken, toelichtingen op EU-wetgeving en EU-verdragen, statistieken en opiniepeilingen ingedeeld op onderwerp, nieuwsbrieven over EU-kwesties, databases, handleidingen en archieven.

U vindt hier ook informatie over publicaties over of voor de EU.

Tot welke publicaties en officiële documenten heb ik toegang?

In deze rubriek vindt u links naar algemene publicaties, statistieken, opiniepeilingen, officiële documenten, wetgeving, verdragen en archieven. De documenten kunnen online of in een blibliotheek of documentatiecentrum bij u in de buurt worden geraadpleegd.

Hoe kan ik een publicatie downloaden of bestellen?

Klik op Een publicatie downloaden of bestellen en kies een van de mogelijkheden. Publicaties van EU-instellingen of andere EU-organen kunnen gratis worden gedownload of besteld. U kunt zich ook abonneren op een nieuwsbrief over een bepaald onderwerp.

Waar vind ik informatie over de geldende EU-wetgeving?

In de rubriek Wetgeving en verdragen vindt u een link naar de database met EU-wetgeving (richtlijnen, besluiten, beschikkingen, internationale verdragen enz.). Maar u kunt meteen zoeken op documentnummer, referentienummer of trefwoord, of gewoon per onderwerp door de wetgeving bladeren.

EUR-Lex biedt gratis toegang tot 's wereld grootste databank van wetsteksten van de Europese Unie. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Hoe vindt u een bepaalde richtlijn/verordening/besluit/beschikking?

Ga naar de rubriek Wetgeving en verdragen. Vandaar kunt u zoeken op documentnummer, op het referentienummer van het Publicatieblad of op trefwoord. Als u op trefwoorden zoekt, gebruik er dan zo veel mogelijk, ook de datum, als u die kent. Als de zoekopdracht te veel resultaten oplevert, kunt u uw zoekopdracht verfijnen, bijvoorbeeld door deze tot richtlijnen te beperken. Klik daartoe op "Verfijnen" en daarna op "Soort document", gevolgd door "Richtlijnen".

Waar vind ik de tekst van de EU-verdragen?

Klik op Wetgeving en verdragen. Onder het kopje "Verdragen" vindt u links naar informatie over bepaalde verdragen, evenals naar een overzichtspagina van overeenkomsten met links naar de volledige tekst.

Wat zijn "officiële EU-documenten"?

Officiële documenten worden gepubliceerd door EU-instellingen, -agentschappen en -organen. Het gaat uiteenlopende documenten zoals besluiten van de Europese Ombudsman, toespraken, nota's en witboeken. Hieronder vindt u een korte uitleg van een aantal documenten:

Wetgeving

  • Richtlijn – een wetstekst die aangeeft dat de EU-landen een bepaald doel moeten bereiken zonder te zeggen hoe
  • Verordening – een wetstekst die rechtstreeks van toepassing is in alle EU-landen
  • Beschikking – een bindend besluit dat gericht is tot een EU-land, individu of bedrijf

Overige documenten

  • Mededeling – een wetsvoorstel van de Europese Commissie
  • Groenboek – een nota die een discussie en een raadgevingsproces op gang moet brengen
  • Witboek – een officieel rapport over een bepaalde kwestie waarin wordt aangegeven hoe deze zal worden aangepakt. Vaak is het een vervolg op een groenboek.
  • Aanbevelingen/adviezen/resoluties – niet-bindende verklaringen
Hoe kan ik deze via de website vinden?

Op de pagina Officiële documenten vindt u links naar de documenten van de afzonderlijke EU-instellingen, de registers van documenten van de grote EU-instellingen en de documenten van agentschappen en andere EU-organen.

Waar vind ik informatie over burgerrechten in de EU?

In de rubriek Wetgeving en verdragen vindt u onder "Verdragen" een link naar het "Handvest van de grondrechten", waarin alle burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten worden opgesomd. Meer informatie vindt u in de rubriek "Uw rechten in de EU", die u via de EUROPA-homepage kunt bereiken.

Welke statistieken vind ik in deze rubriek?

In de rubriek Statistieken en opiniepeilingen vindt u links naar officiële statistische verslagen over allerlei onderwerpen, zoals milieu, economie enz. De statistieken van Eurostat kunnen thematisch of alfabetisch worden gerangschikt.

De resultaten van opiniepeilingen zijn te vinden in de Eurobarometer-overzichten English français en in andere studies over tal van Europese kwesties.

Iets niet gevonden? Probeer de index van A tot Z.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ