Navigācijas ceļš

Bieži uzdotie jautājumi par to, kā atrast ES publikācijas un dokumentus

Te sniegti ieteikumi, kā portāla “Europa” sadaļā par publikācijām un dokumentiem atrast jūs interesējošos materiālus. Atrodamas arī atbildes uz jautājumiem, kurus lietotāji uzdod visbiežāk.

Ja jums neizdodas atrast atbildi uz savu jautājumu vai arī vēlaties mums ko ieteikt, rīkojieties šādi:


General questions

Kas atrodams šajā sadaļā?

Te ir saites uz ES dokumentiem, bibliotēku (gan elektronisku, gan “īstu”) saraksti, ES tiesību aktu un ES līgumu izskaidrojumi, tematiski sakārtoti statistikas dati un aptaujas, periodiski biļeteni par ES lietām, datubāzes, rokasgrāmatas un arhīvi.

Te atrodama arī informācija, kas jums noderēs, ja vēlaties sagatavot publikāciju par ES vai tās uzdevumā.

Kādas publikācijas un oficiāli dokumenti man ir pieejami?

Šajā sadaļā atrodamas saites uz vispārīgām publikācijām, statistiku, sabiedriskās domas aptaujām, oficiāliem dokumentiem, tiesību aktiem, līgumiem un arhīviem. Dokumenti ir pieejami gan internetā, gan jūsu valstī esošā bibliotēkā vai dokumentācijas centrā.

Kā es varu lejupielādēt un/vai pasūtīt publikāciju?

Lai vairāk uzzinātu par to, kādas iespējas jums tiek piedāvātas, noklikšķiniet uz Pasūtīt vai lejupielādēt publikāciju. ES iestāžu un citu ES struktūru publikācijas var lejupielādēt vai pasūtīt par velti. Iespējams, ka vēlēsities abonēt kādu biļetenu par konkrētu politikas jomu vai jautājumu.

Kur es varu atrast informāciju par spēkā esošajām ES tiesībām?

Rubrikā “Tiesību akti un līgumi” ir ievietota saite uz ES tiesību aktu datubāzi (tur atrodamas direktīvas, lēmumi, starptautiski līgumi un citi tiesību akti). Izvēlieties kādu no te redzamajām saitēm, lai meklētu dokumentus pēc to numura, atsauces vai atslēgvārda. Ja gribat iegūt pārskatu par spēkā esošajiem tiesību aktiem, varat arī pārlūkot tematiski sakārtotus dokumentus.

Tīmekļa vietnē EUR-Lex var bez maksas piekļūt pasaulē vislielākajai dokumentu krātuvei par Eiropas Savienības tiesībām. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kā var atrast kādu konkrētu direktīvu, regulu vai lēmumu?

Izvēlieties rubriku “Tiesību akti un līgumi”. Tur jūs varat meklēt pēc dokumenta numura, atsauces uz “Oficiālo Vēstnesi” vai atslēgvārda. Ja meklēšanai izmantojat atslēgvārdus, ierakstiet visus iespējamos, tostarp arī datumu (ja to zināt). Ja meklēšanas pieprasījumam ir daudz rezultātu, varat precizēt kritērijus, piemēram, norādot, ka jūs interesē tikai direktīvas. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz “Precizēt”. Tad ielieciet atzīmi pie “Dokumenta veids” un izvēlieties iespēju “Direktīvas”.

Kur es varu atrast ES līgumus?

Izvēlieties rubriku “Tiesību akti un līgumi”. Zem virsraksta “Līgumi” atrodamas saites uz informāciju par konkrētiem līgumiem, kā arī uz lapām, kur pieejams līgumu kopsavilkums un saites uz līgumu tekstu.

Kādi dokumenti uzskatām par oficiāliem ES dokumentiem?

Gan ES iestādes, gan aģentūras un citas ES struktūras publicē oficiālus dokumentus. Tie ir ļoti dažādi — piemēram, runas, paziņojumi, t.s. baltās grāmatas, Eiropas Ombuda lēmumi u.c. Turpinājumā īsi aprakstīti daži no šiem dokumentiem.

Tiesību akti

  • Direktīva — tiesību akts, kurā izvirzīts visām ES dalībvalstīm vienāds mērķis, bet nav konkrēti norādīts veids, kā šis rezultāts būtu jāsasniedz.
  • Regula — tiesību akts, kam uzreiz ir likuma spēks visās ES dalībvalstīs.
  • Lēmums — juridiski saistošs lēmums, kas var būt adresēts ES dalībvalstij, fiziskai personai vai uzņēmumam.

Citi dokumenti

  • Paziņojums — Eiropas Komisijas sagatavots ierosinājums pieņemt tiesību aktu.
  • Zaļā grāmata — apspriešanai paredzēts dokuments, kura mērķis ir stimulēt diskusiju par kādu konkrētu tematu un sākt sabiedriskās apspriešanas procedūru.
  • Baltā grāmata — autoritatīvs ziņojums par kādu konkrētu problēmu un tās iespējamiem risinājumiem. Baltā grāmata parasti seko zaļajai grāmatai.
  • Ieteikumi, atzinumi, rezolūcijas — paziņojumi, kas nav juridiski saistoši.
Kā es varu šos dokumentus atrast jūsu vietnē?

Lapā “Oficiāli dokumenti” ir saites uz ES iestāžu dokumentiem (katrai iestādei atsevišķa saite). Turpat pieejamas arī saites uz galveno ES iestāžu dokumentu reģistriem un citu ES struktūru un aģentūru dokumentiem.

Kur es varu atrast informāciju par ES pilsoņu tiesībām?

Rubrikā “Tiesību akti un līgumi” izvēlieties “Līgumi”. Tur atradīsiet saiti uz Pamattiesību hartu — dokumentu, kurā vienuviet apkopotas pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības. Papildu ziņas atrodamas sadaļā “Jūsu tiesības ES”, kas pieejama portāla “Europa” sākumlapā.

Kādi statistikas dati ir atrodami šajā sadaļā?

Sadaļā “ES statistika un aptaujas” varat pārlūkot oficiālus statistikas ziņojumus par visdažādākajiem tematiem (vide, tautsaimniecība utt.). ES Statistikas biroja (Eurostat) datus varat kārtot tematiski un/vai alfabētiski.

Datus par sabiedrisko domu varat atrast Eirobarometra aptaujās English français un citos Eiropas lietu pētījumos.

Neizdodas atrast? Izmēģiniet alfabētisko sarakstu!AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOOPRSŠTUŪVZŽ