Naršymo kelias

Dažnai užduodami klausimai apie ES leidinių ir dokumentų paiešką

Šie patarimai padės jums naršyti portalo EUROPA leidinių ir dokumentacijos centro skyriuje ir rasti reikiamą leidinį ar dokumentą. Pateikiami ir atsakymai į dažniausius naudotojų klausimus.

Jei neradote reikalingo atsakymo arba jeigu norite pateikti pasiūlymą, galite:


General questions

Ką rasite šiame skyriuje?

Nuorodų į įvairių rūšių ES dokumentus, bibliotekų (elektroninių ir „tikrų“) sąrašus, ES teisės aktų ir sutarčių paaiškinimus, pagal temas suskirstytus statistinius duomenis ir nuomonių apklausas, ES reikalų naujienų biuletenius, duomenų bazes, vadovus ir archyvus.

Taip pat rasite informacijos apie leidybą ES temomis arba ES užsakymu.

Su kokiais leidiniais ir oficialiais dokumentais galima susipažinti?

Šiame skyriuje rasite nuorodų į bendruosius leidinius, statistinius duomenis, nuomonių apklausas, oficialius dokumentus, teisės aktus, sutartis ir archyvus. Dokumentų galima rasti internete arba artimiausioje bibliotekoje ar dokumentacijos centre.

Kaip parsisiųsdinti arba užsisakyti leidinį?

Spustelėkite meniu punktą „Užsisakykite arba parsisiųsdinkite leidinių“. ES institucijų ir kitų įstaigų parengtus leidinius galima parsisiųsdinti arba užsisakyti nemokamai. Taip pat galima užsiprenumeruoti kurios nors politikos srities ar temos naujienų biuletenį.

Kur ieškoti informacijos apie galiojančius ES teisės aktus?

Skyriuje „Sutartys ir kiti teisės aktai“ rasite nuorodą į ES teisės aktų duomenų bazę (direktyvos, sprendimai, tarptautiniai susitarimai ir kiti aktai). Pasinaudoję pateiktomis nuorodomis pateksite į reikiamą paieškos (pagal dokumento numerį, nuorodą ar žodžius) puslapį. Taip pat galite naršyti dokumentus pagal temas, jei pageidaujate apžvelgti galiojančius teisės aktus.

Interneto svetainėje „EUR-Lex“ galite nemokamai naudotis didžiausios Europos Sąjungos teisės aktų saugyklos dokumentais. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kaip rasti konkrečią direktyvą, reglamentą, sprendimą?

Eikite į skyrių „Sutartys ir kiti teisės aktai“. Šiame puslapyje galima ieškoti dokumento pagal jo numerį, Oficialiojo leidinio nuorodą arba žodžius. Jei ieškote pagal žodžius, įrašykite jų kuo daugiau, įskaitant ir datą, jeigu žinote. Jeigu paieškos rezultatų labai daug, ją galite patikslinti, pavyzdžiui, nurodydami palikti tik direktyvas. Spustelėkite „Patikslinti“, tada pasirinkite „Dokumento rūšis“, o paskui – „Direktyvos“.

Kur ieškoti ES sutarčių tekstų?

Pasirinkite „Sutartys ir kiti teisės aktai“. Po antrašte „Sutartys“ rasite nuorodas į informaciją apie konkrečias sutartis, taip pat į susitarimų apžvalgos puslapius bei nuorodas į išsamius tekstus.

Kas yra „oficialūs ES dokumentai“?

ES institucijos, agentūros ir įstaigos leidžia oficialius dokumentus. Tai kalbos, komunikatai, baltosios knygos, Europos ombudsmeno sprendimai ir daugelis kitų. Trumpai paaiškinsime kai kuriuos iš jų.

Teisės aktai

  • Direktyva – tai teisės aktas, kuriuo visų ES šalių reikalaujama pasiekti tam tikrų rezultatų, bet nenurodoma, kokiomis priemonėmis tai padaryti.
  • Reglamentas – tai įstatymo galią turintis ir tiesiogiai visose ES šalyse taikytinas teisės aktas.
  • Sprendimas – tai privalomas nutarimas, kuris gali būti skirtas ES šaliai, asmeniui ar įmonei.

Kiti dokumentai

  • Komunikatas – tai Europos Komisijos paskelbtas teisės akto pasiūlymas.
  • Žalioji knyga – tai svarstymų dokumentas, skirtas diskusijoms paskatinti ir konsultacijoms pradėti.
  • Baltoji knyga – autoritetingas pranešimas, kuriame aptariama konkreti problema ir jos sprendimo būdai. Dažnai paskelbiama po žaliosios knygos.
  • Rekomendacijos, nuomonės, nutarimai – tai neprivalomi pareiškimai.
Kur jų ieškoti interneto svetainėje?

Puslapyje „Oficialūs dokumentai“ pateiktos nuorodos nukreips jus į kiekvienos ES institucijos išleistus dokumentus, pagrindinių ES institucijų dokumentų registrus ir dokumentus, kuriuos parengė agentūros bei kitos ES įstaigos.

Kur ieškoti informacijos apie piliečių teises ES?

Skyriuje „Sutartys ir kiti teisės aktai“ po antrašte „Sutartys“ susiraskite nuorodą į Pagrindinių žmogaus teisių chartiją – tai bendras teisės aktas, kuriame aptariamos pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės. Daugiau informacijos galima rasti skyriuje „Jūsų teisės ES“, į kurį patenkama iš portalo EUROPA pradžios puslapio.

Kokių statistinių duomenų galima rasti šiame skyriuje?

Skyriuje „ES statistika ir apklausos“ galite rasti oficialių statistikos ataskaitų įvairiausiomis temomis (aplinka, ekonomika ir t. t.). „Eurostato“ parengtą statistiką galima rūšiuoti pagal temas ir abėcėlės tvarka.

Viešosios nuomonės statistinių duomenų galima rasti „Eurobarometro“ tyrimuose English français bei kituose tyrimuose įvairiais Europos klausimais.

Nerandate informacijos? Žr. abėcėlinę rodyklęAĄBCČDEĘĖFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŲŪVZŽ