Cosán nascleanúna

Ceisteanna coitianta ar fhoilseacháin agus doiciméid AE a aimsiú

Cabhróidh na leideanna seo leat nascleanúint a dhéanamh ar an rannán foilseachán agus lárionad doiciméad ar Europa agus an foilseachán nó an doiciméad atá de dhíth ort a aimsiú. Áirítear le treorú freagraí ar na ceisteanna coitianta ag úsáideoirí.

Dá mba rud é nár aimsigh tú an freagra a theastaigh uait nó má theastaíonn uait moladh a dhéanamh, is féidir leat freisin:


General questions

Cad is féidir liom a aimsiú sa rannán seo?

Naisc chuig cineálacha difriúla doiciméad EU, liostaí de leabharlanna (ar líne agus “réadacha” araon) , mínithe ar reachtaíocht agus ar chonarthaí an AE, staidreamh agus pobalmheasanna roinnte de réir topaice, nuachtlitreacha ar ghnóthaí AE, bunachair shonraí, lámhleabhair agus an chartlann.

Aimseoidh tú faisnéis freisin maidir le foilseoireacht ar an AE nó le haghaidh an AE.

Cad iad na foilseacháin agus na doiciméid oifigiúla ar féidir liom a rochtain?

Sa rannán seo is féidir leat naisc a aimsiú chuig foilseacháin ghinearálta, staidreamh, pobalmheasanna, doiciméid oifigiúla, reachtaíocht, conarthaí agus an chartlann. Is féidir doiciméid a aimsiú ar líne, nó ag leabharlannag lárionad doiciméad gar duit.

Conas is féidir liom foilseachán a íoslódáil agus/nó a ordú?

Cliceáil ar ‘Ordaigh nó íoslódáil foilseachán’ chun do roghanna a fheiceáil. Is féidir foilseacháin curtha amach ag institiúidí agus ag comhlachtaí eile an AE a íoslódáil nó a ordú saor in aisce. B’fhéidir gur mhian leat freisin liostáil do nuachtlitir ar réimse beartais nó topaic ar leith.

Cén áit inar féidir liom faisnéis a aimsiú ar dhlí an AE atá i bhfeidhm?

Laistigh den rannán ‘Reachtaíocht agus conarthaí’ aimseoidh tú nasc chuig bunachar sonraí na reachtaíochta AE (treoracha, cinntí, comhaontuithe idirnáisiúnta agus achtanna eile). Úsáid na naisc anseo chun dul go dtí an leathanach cuardaigh ceart bunaithe ar cibé de réir uimhir an doiciméid, uimhreach tagartha nó eochairfhocail ar mhian leat cuardach a dhéanamh. D’fhéadfá doiciméid a bhrabhsáil de réir topaice freisin dá dteastódh foramharc uait ar an reachtaíocht atá ann cheana féin.

Tugann suíomh gréasáin EUR-Lex rochtain saor in aisce ar an taisclann is mó ar domhan de dhlí an Aontais Eorpaigh. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Conas a aimseoidh mé treoir/rialachán/cinneadh ar leith?

Téigh go dtí an rannán ‘Reachtaíocht agus conarthaí’. Ansin beidh tú in ann cuardach a dhéanamh de réir uimhir an doiciméid, uimhir thagartha na hIrise Oifigiúla nó eochairfhocail. Má tá tú ag cuardach de réir eochairfhocail, áirigh an méid is mó agus is féidir díobh, lena n-áirítear an dáta má tá sé agat. Má aimsítear méid mór taifead, is féidir leat an cuardach a bheachtú ionas nach ndéantar ach treoracha a liostú. Déan é seo trí chliceáil ar ‘beachtaigh’. Ansin roghnaigh ‘cineál doiciméid’, agus ar deireadh roghnaigh ‘Treoracha’.

Cén áit inar féidir liom téacs na gConarthaí AE a aimsiú?

Roghnaigh ‘Reachtaíocht agus conarthaí’. Faoin teideal ‘Conarthaí’ aimseoidh tú naisc chuig faisnéis maidir le conarthaí ar leith, chomh maith le leathanaigh a sholáthraíonn foramharc ar na comhaontuithe agus naisc chuig na téacsanna iomlána.

Cas is ‘doiciméid oifigiúla AE’ ann?

Foilsíonn institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an AE páipéir oifigiúla. Clúdaíonn na páipéir cinntí ag an Ombudsman Eorpach chomh maith le hóráidí, le cumarsáidí agus le páipéir bhána. Seo mínithe gearra thíos ar roinnt de na doiciméid:

Reachtaíocht

  • Treoir - acht reachtach ina n-éilítear ar gach tír den AE toradh áirithe a bhaint amach, ach nach leagtar síos ann conas ba cheart an toradh sin a bhaint amach.
  • Rialachán - acht reachtach atá infhorfheidhmithe láithreach mar dhlí i ngach tír den AE.
  • Cinneadh – rialú ceangailteach ar féidir é a dhíriú chuig tír den AE, chuig duine aonair nó chuig cuideachta.

Doiciméid eile

  • Cumarsáid – togra le haghaidh reachtaíochta eisithe ag an gCoimisiún Eorpach.
  • Páipéar Uaine – plédhoiciméad ceaptha chun díospóireacht a spreagadh agus chun próiseas comhairliúcháin a sheoladh.
  • Páipéar Bán – tuarascáil údarásach a dhíríonn ar dhúshlán ar leith agus conas é a réiteach. Leanann sé seo páipéir uaine go minic.
  • Moltaí/Tuairimí/Rúin - dearbhuithe neamhcheangailteacha
Conas is féidir liom iad a aimsiú tríd an suíomh gréasáin?

Ar an leathanach ‘Doiciméid oifigiúla’, tógann naisc ar leith go dtí na doiciméid tú a eisíonn gach institiúid AE, go dtí cláir de dhoiciméid do phríomhinstitiúidí an AE agus go dtí na doiciméid a eisíonn Gníomhaireachta agus comhlachtaí eile an AE.

Cén ait inar féidir liom faisnéis a aimsiú maidir le cearta saoránach san AE?

Sa rannán ‘Reachtaíocht agus conarthaí’, téigh go dtí ‘Conarthaí’ chun nasc chuig an gCairt um Chearta Daonna Bunúsacha a aimsiú – téacs aonair a thugann cearta sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta le chéile. Is féidir tuilleadh faisnéise a aimsiú sa rannán ‘Do chearta san AE’, ar féidir a rochtain ón leathanach baile Europa.

Cad é an staidreamh ar féidir liom a aimsiú sa rannán seo?

Sa rannán ’Staidreamh agus pobalmheasanna an AE’ is féidir leat tuarascálacha oifigiúla staidrimh a bhrabhsáil a chlúdaíonn raon ollmhór topaicí (comhshaol, geilleagar srl.). Is féidir staidreamh Eurostat a shórtáil de réir ábhair agus/nó in ord aibítre.

Is féidir staidreamh ar thuairimí an phobail a aimsiú laistigh de shuirbhéanna Eorabharaiméadair English (en) français (fr) chomh maith le staidéir eile ar shaincheisteanna éagsúla Eorpacha.

Ní thig leat é a fháil? Bain triail as an A go ZAÁBCDEFGHIÍLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ