Navigatsioonitee

Korduvad küsimused ELi väljaannete ja dokumentide leidmise kohta

Järgmised nõuanded aitavad teil navigeerida portaali Europa väljaannete ja dokumentatsioonikeskuse jaotises ning leida teie soovitud väljaanne või dokument. Juhised hõlmavad ka vastuseid mõnedele kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Kui te ei leidnud soovitud vastust või teil on meile ettepanekuid, siis võite:


General questions

Millist teavet pakub käesolev jaotis?

Siit leiate lingid erinevatele ELi dokumentidele, raamatukogude nimekirjadele (nii veebipõhistele kui ka „reaalsetele“), selgitused ELi õigusaktide ja aluslepingute kohta, statistika ja arvamusküsitlused teemade kaupa, ELi teemalised uudiskirjad, andmebaasid, juhendid ja arhiivid.

Samuti leiate teavet ELi käsitleva või selle jaoks avaldatava teabe kohta.

Millistele väljaannetele ja ametlikele dokumentidele on mul võimalik ligi pääseda?

Järgmiste linkide abil on teil võimalik leida üldväljaanded, statistika, arvamusküsitlused, ametlikud dokumendid, õigusaktid, lepingud ja arhiivid. Dokumendid on kättesaadavad nii veebis kui ka teile lähedalasuvas raamatukogus või dokumentatsioonikeskuses.

Kuidas saab väljaandeid alla laadida ja/või tellida?

Valikute nägemiseks klõpsake lingil „Väljaannete tellimine või allalaadimine.“ ELi institutsioonide ja muude asutuste poolt loodud dokumente saab tasuta alla laadida või tellida. Soovi korral on teil samuti võimalik tellida konkreetset poliitikavaldkonda või -teemat käsitlev uudiskiri.

Kust leida teavet kehtivate ELi õigusaktide kohta?

Jaotises „Õigusaktid ja aluslepingud“ leiate lingi ELi õigusaktide andmebaasile (direktiivid, otsused, rahvusvahelised kokkulepped ning muud dokumendid). Kasutage siinseid linke, et jõuda õigele otsingulehele. Otsingut on võimalik sooritada kas dokumendi numbri, viitenumbri või märksõna järgi. Kui soovite ülevaadet olemasolevatest õigusaktidest, võite dokumente sirvida ka teemade kaupa.

Veebisait EUR-Lex võimaldab kiiret ja tasuta juurdepääsu maailma suurimale Euroopa Liidu õigusega seotud dokumentide kogule. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kuidas leida konkreetne direktiiv/määrus/otsus?

Jaotises „Õigusaktid ja aluslepingud“ saate dokumente otsida dokumendi numbri, Euroopa Liidu Teataja viitenumbri või märksõna järgi. Märksõna järgi otsides sisestage võimalikult palju märksõnu ning võimalusel ka kuupäev. Kui teie otsingul on liiga palju tulemusi, on teil võimalik ainult direktiivide loendi saamiseks otsingut täpsustada vastava kategooria valimisega. Selleks klõpsake nupul „täpsusta“ . Seejärel valige „dokumendi liik“ ning lõpuks „direktiivid“.

Kust leida ELi aluslepinguid käsitlevaid tekste?

Valige „Õigusaktid ja aluslepingud“. Pealkirja „Aluslepingud“ alt leiate lingid, mis pakuvad teavet konkreetsete aluslepingute kohta, annavad juurdepääsu lepingutest ülevaadet andvatele veebilehtedele ning terviktekstide linkidele.

Millised on „ELi ametlikud dokumendid“?

Ametlikke dokumente avaldavad ELi institutsioonid, asutused ja organisatsioonid. Nendeks võivad olla näiteks nii Euroopa ombudsmani otsused kui ka erinevad kõned, teatised ja raamatud. Alljärgnevalt leiate lühikesed selgitused mõnede dokumentide kohta:

Õigusaktid

  • Direktiiv – õigusakt, millega nõutakse kõigilt ELi liikmesriikidelt mõne kindla tulemuse saavutamist, kuid ei kirjutata ette, kuidas nimetatud tulemust saavutada.
  • Määrus – õigusakt, mis on koheselt jõustatav kõigis ELi liikmesriikides.
  • Otsus – õiguslikult siduv otsus, mida saab adresseerida ELi liikmesriigile, üksikisikule või äriühingule.

Muud dokumendid

  • Teatis – Euroopa Komisjoni esitatav õigusakti ettepanek.
  • Roheline raamat – aruteludokument, mille eesmärgiks on ergutada arutelu ning algatada konsultatsiooniprotsess.
  • Valge raamat – ametlik aruanne, mis käsitleb konkreetset probleemi ning sellega toimetulemist. Järgneb tavaliselt rohelisele raamatule.
  • Soovitused/Arvamused/Resolutsioonid – mittesiduvad avaldused
Kuidas saab dokumente veebisaidil leida?

Veebilehel „Ametlikud dokumendid“ leiate erinevad lingid, mis annavad teile juurdepääsu iga ELi institutsiooni poolt avaldatud dokumentidele, peamiste ELi institutsioonide dokumendiregistritele ning ELi asutuste ja muude ametite poolt avaldatud dokumentidele.

Kust leida teavet kodanikuõiguste kohta ELis?

Jaotises „Õigusaktid ja aluslepingud“ leiate „Aluslepingute“ alt lingi ELi Põhiõiguste hartale, mis koondab kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Täiendavat teavet leiate jaotises „Teie õigused ELis“, millele pääseb ligi Europa avalehe kaudu.

Millist statistikat võib käesolevast jaotisest leida?

Jaotises „ELi statistika ja arvamusküsitlused“ võite sirvida ametlikke statistikaaruandeid, mis hõlmavad laiaulatuslikke valdkondi (keskkond, majandus jne.). Eurostati statistikat saab liigitada teemade kaupa ja/või tähestikulises järjekorras.

Jaotises Eurobaromeetri uuringud English français leiate juurdepääsu arvamusküsitlusi käsitlevale statistikale ning samuti erinevatele Euroopa-teemalistele uuringutele.

Ei leia, mida otsite? Proovige registrit A–YABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY