Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αναζήτηση εκδόσεων και εγγράφων της ΕΕ

Συμβουλές που σας βοηθούν να περιηγηθείτε στο τμήμα εκδόσεων και εγγράφων του Europa και να βρείτε την έκδοση ή το έγγραφο που αναζητάτε. Μπορείτε επίσης να δείτε τις απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που θέτουν οι χρήστες.

Αν δεν βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε, ή αν θέλετε να υποβάλετε μια πρόταση, μπορείτε επίσης:


General questions

Τι μπορώ να βρω σ΄αυτό το τμήμα;

Συνδέσμους πρόσβασης σε διάφορες κατηγορίες εγγράφων της ΕΕ, καταλόγους βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικών και "συμβατικών"), επεξηγήσεις της νομοθεσίας και των συνθηκών της ΕΕ, στατιστικές και δημοσκοπήσεις ανά θέμα, ενημερωτικά δελτία για ευρωπαϊκά θέματα, βάσεις δεδομένων, εγχειρίδια καιαρχεία.

Θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία εκδόσεων γύρω από την ΕΕ ή για λογαριασμό της.

Σε ποιες εκδόσεις και επίσημα έγγραφα έχω πρόσβαση;

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να βρείτε συνδέσμους πρόσβασης σε εκδόσεις γενικού χαρακτήρα, στατιστικές, δημοσκοπήσεις, επίσημα έγγραφα, νομοθεσία, συνθήκες και αρχεία. Μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα αυτά στοΔιαδίκτυο ή στην πλησιέστερη βιβλιοθήκη ή κέντρο τεκμηρίωσης.

Πώς μπορώ να τηλεφορτώσω και / ή να παραγγείλω μια έκδοση;

Κάντε κλικ στο ‘Παραγγελία ή τηλεφόρτωση μιας έκδοσης’ για να δείτε τις διάφορες δυνατότητες. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν τις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων και άλλων οργανισμών της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε συνδρομητής σε ενημερωτικά δελτία για συγκεκριμένες πολιτικές ή θέματα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ;

Στο τμήμα ‘Νομοθεσία και Συνθήκες’ θα βρείτε συνδέσμους πρόσβασης στη βάση δεδομένων για τη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγίες, αποφάσεις, διεθνείς συμφωνίες και άλλες πράξεις). Οι σύνδεσμοι αυτοί σας οδηγούν στη σωστή σελίδα ανάλογα με το αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση τον αριθμό του εγγράφου, τον αριθμό αναφοράς ή μια λέξη - κλειδί. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα έγγραφα ανά θέμα, αν θέλετε να έχετε μια γενική εικόνα της ισχύουσας νομοθεσίας σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη μεγαλύτερη τράπεζα τεκμηρίωσης για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. pdf - 286 KB [286 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Πώς μπορώ να βρω μια συγκεκριμένη οδηγία, κανονισμό ή απόφαση;

Πηγαίνετε στο τμήμα ‘Νομοθεσία και Συνθήκες’. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση με βάση τον αριθμό του εγγράφου, τον αριθμό αναφοράς της Επίσημης Εφημερίδας ή μια λέξη-κλειδί. Αν κάνετε την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις, περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας, εφόσον την έχετε. Αν τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι πολλά, μπορείτε να εξειδικεύσετε την έρευνά σας, έτσι ώστε να εμφανιστούν μόνον οι οδηγίες, κάνοντας κλικ στο "εξειδικευμένη έρευνα". Στη συνέχεια επιλέξτε "κατηγορία εγγράφου" και τέλος "οδηγία".

Πού μπορώ να βρω τα κείμενα των Συνθηκών της ΕΕ;

Επιλέξτε ‘Νομοθεσία και Συνθήκες’. Κάτω από τον τίτλο ‘Συνθήκες’ θα βρείτε συνδέσμους πρόσβασης σε πληροφορίες για συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και σε σελίδες που περιέχουν γενική παρουσίαση των συμφωνιών και συνδέσμους πρόσβασης στα πλήρη κείμενα.

Ποια είναι τα "επίσημα έγγραφα της ΕΕ";

Τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ εκδίδουν επίσημα κείμενα, τα οποία ποικίλλουν, από αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως ομιλίες, ανακοινώσεις και Λευκές Βίβλους. Παρακάτω θα βρείτε σύντομες επεξηγήσεις ορισμένων από τα έγγραφα αυτά :

Νομοθεσία

  • Οδηγία: νομοθετική πράξη που υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, χωρίς, όμως, να υπαγορεύουν τον τρόπο επίτευξής του.
  • Κανονισμός: νομοθετική πράξη που ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
  • Απόφαση: δεσμευτική απόφαση που αφορά μια χώρα της ΕΕ, έναν ιδιώτη ή μια επιχείρηση.

Άλλα έγγραφα

  • Ανακοίνωση: νομοθετική πρόταση που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Πράσινη Βίβλος: έγγραφο προβληματισμού που στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και στην έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης.
  • Λευκή Βίβλος: επίσημη έκθεση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και τον τρόπο αντιμετώπισής του. (συνήθως ακολουθεί την Πράσινη Βίβλο).
  • Συστάσεις/γνώμες/ψηφίσματα: μη δεσμευτικές δηλώσεις
Πώς μπορώ να βρω τα έγγραφα αυτά στο Διαδίκτυο;

Στη σελίδα ‘επίσημα έγγραφα’, ξεχωριστοί σύνδεσμοι σας οδηγούν στα έγγραφα που εκδίδει κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ, στα μητρώα εγγράφων των κυριότερων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στα έγγραφα που εκδίδουν οι οργανισμοί και οι άλλες υπηρεσίες της ΕΕ.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών στην ΕΕ;

Στο τμήμα ‘Νομοθεσία και Συνθήκες’, πηγαίνετε στις ‘Συνθήκες’ για να βρείτε το σύνδεσμο πρόσβασης στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – ένα ενιαίο κείμενο που ενσωματώνει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τμήμα "Τα δικαιώματά μου στην ΕΕ", στο οποίο έχετε πρόσβαση από την αρχική σελίδα του Europa.

Τι μπορώ να βρω σ΄ αυτό το τμήμα;

Στο τμήμα’Στατιστικές και δημοσκοποήσεις της ΕΕ’ μπορείτε να βρείτε επίσημες στατιστικές εκθέσεις που καλύπτουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων (περιβάλλον, οικονομία, κ.λπ.). Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat ταξινομούνται ανά θέμα ή κατ’αλφαβητική σειρά.

Στατιστικά στοιχεία για σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης δημοσιεύονται στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου English français και σε άλλες μελέτες γύρω από διάφορα ευρωπαϊκά θέματα.

Δεν μπορείτε να το βρείτε; Ψάξτε στο αλφαβητικό ευρετήριοΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨCEGIPRSU