Sti

Spørgsmål om og svar på, hvordan man finder EU-publikationer og -dokumenter

Her får du tips til at navigere rundt i afsnittet om publikationer og dokumentation på Europa og finde den publikation eller det dokument, du skal bruge. Du kan blandt andet finde svar på de spørgsmål, brugerne oftest stiller.

Hvis du ikke finder det svar, du skal bruge, eller har et forslag, kan du også:


General questions

Hvad finder jeg i dette afsnit?

Links til forskellige former for EU-dokumenter, fortegnelser over biblioteker (både online og "rigtige") , forklaringer af EU-lovgivning og -traktaterne, statistikker og meningsmålinger opdelt efter emne, nyhedsbreve om EU-forhold, databaser, manualer og arkiver.

Du kan også finde oplysninger om at udgive materiale om eller for EU.

Hvilke publikationer og officielle dokumenter kan jeg få adgang til?

I dette afsnit finder du links til generelle publikationer, statistikker, meningsmålinger, officielle dokumenter, lovgivning, traktater og arkiver. Du kan finde dokumenterne online eller på et bibliotek eller dokumentationscenter i nærheden af, hvor du bor.

Hvordan downloader og/eller bestiller jeg en publikation?

Klik på Bestil eller download en publikation og se valgmulighederne. Publikationer fra EU-institutioner og andre organer kan downloades eller bestilles gratis. Du kan også abonnere på et et nyhedsbrev om et bestemt emne.

Hvor finder jeg oplysninger om gældende EU-lovgivning?

I afsnittet Lovgivning og traktater finder du et link til en database over EU-lovgivning (direktiver, afgørelser, internationale aftaler og andre dokumenter). Brug linkene til at gå til siden med søgning på dokumentnummer, referencenummer eller nøgleord. Du kan også bladre gennem dokumenterne efter emne, hvis du vil have et overblik over gældende lovgivning.

Webstedet EUR-Lex giver gratis adgang til verdens største dokumentdatabase for EU-ret. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Hvordan finder jeg et bestemt direktiv/en bestemt forordning/en bestemt afgørelse?

Gå til afsnittet Lovgivning og traktater. Her kan du søge på dokumentnummer, referencenummer i EU-Tidende eller nøgleord. Hvis du søger på nøgleord, skal du bruge så mange nøgleord som muligt, inklusive datoen, hvis du har den. Hvis søgningen giver for mange resultater, kan du begrænse den til kun at vise direktiver. Det gør du ved at klikke på "Begræns". Så vælger du "Dokumenttype" og derefter "Direktiver".

Hvor finder jeg teksten til EU-traktaterne?

Vælg Lovgivning og traktater. Under overskriften "Traktater" finder du links til oplysninger om specifikke traktater og til sider, der giver et overblik over aftalerne, og til den fulde tekst.

Hvad er "officielle EU-dokumenter"?

EU's institutioner, agenturer og organer udgiver officielle dokumenter. De spænder lige fra Den Europæiske Ombudsmands afgørelser til taler, meddelelser og hvidbøger. Her er en kort oversigt over nogle af dokumenterne:

Lovgivning

  • Direktiv – en retsakt, som kræver, at alle EU-landene skal nå et bestemt resultat, men ikke dikterer, hvordan resultatet skal nås.
  • Forordning – en retsakt, som gælder umiddelbart i alle EU-landene.
  • Afgørelse – en retsakt, som er bindende og kan være rettet til et EU-land, en enkeltperson eller en virksomhed.

Andre dokumenter

  • Meddelelse – et lovgivningsforslag fra Kommissionen.
  • Grønbog – et diskussionsoplæg, der skal starte en debat og en høring.
  • Hvidbog – en officiel rapport om en bestemt udfordring, og hvordan den skal løses. En hvidbog følger ofte efter en grønbog.
  • Henstillinger/Udtalelser/Resolutioner – ikkebindende erklæringer
Hvordan finder jeg dem på webstedet?

På siden Officielle dokumenter fører forskellige links dig til dokumenter fra hvert enkelt EU-institution, registre over dokumenter fra de vigtigste EU-institutioner og dokumenter fra agenturer og andre EU-organer.

Hvor kan jeg finde oplysninger om borgerrettigheder i EU?

I afsnittet Lovgivning og traktater finder du under "Traktater" et link til charteret om grundlæggende rettigheder – en enkelt tekst om borgerrettigheder, politiske, økonomiske og sociale rettigheder. Du kan læse mere i afsnittet "Dine EU-rettigheder" på forsiden af Europaportalen.

Hvilke statistikker kan jeg finde i dette afsnit?

I afsnittet EU-statistikker og -meningsmålinger kan du bladre gennem officielle statistiske rapporter om en masse forskellige emner (miljø, økonomi osv.). Statistikker fra Eurostat kan sorteres efter emner og/eller alfabetisk.

Statistikker om den offentlige opinion finder du i Eurobarometerundersøgelserne English français og andre undersøgelser om forskellige europæiske spørgsmål.

Kan du ikke finde det? Prøv at se i A-ÅABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ