Cesta

Časté otázky týkající se vyhledávání publikací a dokumentů EU

Tyto tipy vám pomohou se orientovat v sekci publikací a dokumentů na portálu Europa a najít text, který hledáte. Najdete zde i odpovědi na otázky, které uživatelé pokládají nejčastěji.

Pokud odpověď na svou otázku nenajdete nebo pokud máte nějaké připomínky, můžete také:


General questions

Co lze v této sekci najít?

Odkazy na různé druhy dokumentů EU, seznamy knihoven (jak tradičních, tak elektronických), vysvětlení právních předpisů a smluv EU, statistiky a výsledky průzkumů veřejného mínění podle témat, zpravodaje o záležitostech EU, databáze, příručky a archivy.

Naleznete zde rovněž informace o pravidlech zveřejňování textů týkajících se EU nebo pro EU určených.

Které publikace a úřední dokumenty zde najdu?
Jak si mohu publikaci stáhnout nebo objednat?

Klikněte na „Objednat nebo stáhnout publikaci“. Publikace orgánů a jiných subjektů EU lze stáhnout či objednat zdarma. Můžete se také přihlásit k odběru zpravodaje týkajícího se určité oblasti politiky nebo tématu.

Kde mohu najít informace o platných právních předpisech EU?

V sekci „Právní předpisy a smlouvy“ naleznete odkaz na databázi právních předpisů EU (směrnice, rozhodnutí, mezinárodní dohody a jiné akty). Odkazy v této sekci vám nabízejí různé způsoby vyhledávání podle toho, zda chcete hledat podle čísla dokumentu, referenčního čísla nebo klíčového slova. Celkový přehled o stávajících právních předpisech získáte při procházení dokumentů podle témat.

Internetové stránky EUR-Lex poskytují zdarma přístup k největšímu zdroji právních předpisů Evropské unie na světě. pdf - 280 KB [280 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Jak najdu konkrétní směrnici, nařízení nebo rozhodnutí?

V sekci „Právní předpisy a smlouvy“ můžete hledat podle čísla dokumentu, referenčního čísla Úředního věstníku nebo klíčového slova. Jestliže vyhledáváte podle klíčových slov, zadejte jich co nejvíce, včetně data, pokud ho znáte. Pokud je výsledků vyhledávání příliš mnoho, můžete hledání upřesnit například tak, že se vyhledají pouze směrnice. To lze provést tak, že kliknete na „upřesnit“ a v políčku „typ dokumentu“ vyberete „směrnice“.

Kde najdu texty smluv EU?

Klikněte na „Právní předpisy a smlouvy“. V části „Smlouvy“ najdete odkazy na informace o konkrétních smlouvách a také na stránky, na kterých je přehled smluv, a odkazy na jejich úplná znění.

Co jsou „úřední dokumenty EU“?

Orgány, agentury a ostatní subjekty EU zveřejňují úřední dokumenty. Jedná se o širokou škálu textů od rozhodnutí Evropského veřejného ochránce práv, projevů, sdělení až po tzv. Bílé knihy. Níže uvádíme vysvětlení k některým z nich:

Právní předpisy

  • Směrnice – legislativní akt, který pro všechny země EU stanoví určitý cíl, avšak nenařizuje, jakým způsobem je třeba tohoto cíle dosáhnout.
  • Nařízení – legislativní akt, který okamžitě ve všech zemích EU nabývá platnosti zákona.
  • Rozhodnutí – závazný akt, který se může vztahovat na členský stát EU, jedince či společnost.

Ostatní dokumenty

  • Sdělení – návrh právního předpisu, který vydává Evropská komise.
  • Zelená kniha – dokument, jehož účelem je podnítit diskuzi a zahájit konzultaci.
  • Bílá kniha – úřední zpráva, která se zabývá konkrétním problémem a jeho řešením. Často následuje po Zelené knize.
  • Doporučení, stanoviska, usnesení – nezávazná prohlášení
Kde je mohu na těchto stránkách najít?

Na stránce „Úřední dokumenty“ se prostřednictvím odkazů dostanete k dokumentům, které vydaly jednotlivé orgány EU, k rejstříkům dokumentů hlavních orgánů EU a k dokumentům vydaným agenturami a ostatními subjekty EU.

Kde najdu informace o právech občanů v EU?

V sekci „Právní předpisy a smlouvy“ najdete část „Smlouvy“, kde je i odkaz na Listinu základních práv Evropské unie, která stanovuje občanská, politická, hospodářská a sociální práva. Další informace najdete v sekci „Vaše práva v EU“, na kterou se dostanete z úvodní stránky portálu Europa.

Jaké statistiky lze zde najít?

V sekci „Evropské statistiky a průzkumy“ si můžete prohlédnout oficiální statistiky k řadě témat (životní prostředí, ekonomika apod.). Statistiky úřadu Eurostat lze procházet podle témat nebo podle abecedy.

Průzkumy veřejného mínění naleznete na stránkách Eurobarometer English français , které obsahují i řadu studií týkajících se různých evropských otázek.

Nemůžete najít, co hledáte? Zkuste rejstřík A–Z.AÁBCČDĎEÉEFGHIÍJKLMNŇOÓPRŘSŠTŤUÚUŮVWXYZŽ