Sti

 • Kontakt EU
  • Generelle oplysninger
  • Institutioner, organer og agenturer
  • Følg med
  • Pressekontakt
  • Kommentarer til dette websted

Direkte links til vores websteder

Institutioner og organer

Agenturer

 • Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder en
 • Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet deenfrit
 • Den Europæiske Politienhed en
 • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder deenfr
 • Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier deenfr
 • Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser en
 • Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed en
 • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 • Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme en
 • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse deenfr
 • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut en
 • Det Europæiske Forsvarsagentur en
 • Det Europæiske GNSS-agentur en
 • Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene en
 • Det Europæiske Jernbaneagentur en
 • Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur en
 • Det Europæiske Ligestillingsinstitut enlt
 • Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 • Det Europæiske Miljøagentur en
 • Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug en
 • Det Europæiske Politiakademi en
 • Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur en
 • EF-Sortsmyndigheden deenesfrnl
 • EU's Enhed for Retligt Samarbejde en
 • EU-fiskerikontrolagenturet en
 • Euratoms Forsyningsagentur en
 • Europæiske Institut for Innovation og Teknologi en
 • Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation en
 • EU-Satellitcenter en
 • Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd en
 • Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet en
 • Forvaltningsorganet for Forskning en
 • Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation en
 • Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere en
 • Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur deenfr
 • Fusion for Energy en
 • Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) deenesfrit
 • Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?