Külastage ELi institutsioone

ELi institutsioonide külastus kestab tavaliselt 1-2 tundi. Külastused on tasuta ning neile saab tavaliselt registreeruda internetis. Enamus külastusi korraldatakse rühmade jaoks, kuid mõned institutsioonid võtavad vastu ka eraviisilisi külastajaid. Enamus institutsioone soovib eelnevat registreerimist. Euroopa Parlamendi külastuskeskus Brüsselis ei nõua eelnevat registreerimist.

Brüssel, Belgia

Luxembourg

Strasbourg, Prantsusmaa

Frankfurt, Saksamaa

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?