Επισκεφθείτε τα όργανα της ΕΕ

Οι επισκέψεις στα όργανα της ΕΕ διαρκούν κατά κανόνα 1-2 ώρες. Είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται συνήθως με ηλεκτρονική κράτηση. Οι περισσότερες επισκέψεις είναι ομαδικές, αλλά σε ορισμένα όργανα γίνονται δεκτές και επισκέψεις από μεμονωμένα άτομα. Στα περισσότερα όργανα είναι υποχρεωτικό να γίνει κράτηση από πριν. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο για το κέντρο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Στρασβούργο, Γαλλία

Φρανκφούρτη, Γερμανία

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;