Navštívte Súdny dvor Európskej únieTypy návštevštudijné návštevy, informačné stretnutia, semináre, verejné vypočutia
Minimálna veľkosť skupiny 7 osôb (s výnimkou verejných vypočutí)
Individuálni návštevníciiba v prípade verejných vypočutí
Povinná rezerváciaskupiny: 6 mesiacov (s výnimkou verejných vypočutí)
individuálni návštevníci: 15 minút pred verejným vypočutím
Minimálny vek návštevníkov18 rokov
Navštívte Súdny dvor Európskej únie


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?