Eiropas Centrālās bankas apmeklējumsApmeklējuma veids2 informatīvo apmeklējumu veidi, būvlaukuma apmeklējums
Minimālais grupas lielums20 personas (mazākas grupas var pievienoties lielākai)
Iepriekšēja pieteikšanās3 mēnešus iepriekš
Apmeklētāju minimālais vecums18 gadi
Eiropas Centrālās bankas apmeklējums


 Skatīt arī

  • Visu adrešu saraksts English (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?