Navigačný riadok

Ceny a súťaže

Ste mladý začínajúci vedec? Nápaditý vynálezca? Alebo mladý novinár, ktorý sa vo svojej práci zameriava na ľudské práva, prípadne talentovaná scenáristka alebo fotografka? EÚ oceňuje vynikajúce výsledky vo všetkých týchto a iných oblastiach. Informácie o pravidelných súťažiach EÚ a možnosti ako sa ich zúčastniť nájdete po kliknutí na uvedené kategórie.

Prebiehajúce súťažerss

Súťaž o grafický návrh videoklipu EPZP

Téma: Povoľte uzdu vašej fantázii a vytvorte svoj vlastný príbeh! Hľadáme nápaditý a vzrušujúci príbeh. Pri navrhovaní sa nemusíte toľko trápiť gramatikou, dôležité je, aby bol váš príbeh jasný a zrozumiteľný. Porota vyberie troch víťazov, ktorí získajú finančnú odmenu 1 500 EUR, 1 000 EUR a 500 EUR a na základe víťazného grafického návrhu sa natočí video!

Účastníci: Občania vo veku 18 a viac rokov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov musí prihlasovací formulár podpísať rodič alebo zákonný zástupca

Uzávierka: 17/08/2014

Fotosúťaž „Európa v mojom regióne“

Téma: Radi by sme počuli (a videli), ako sa využívajú investície EÚ vo vašom okolí a vyzdvihli projekty, ktoré majú skutočný význam pre miestne spoločenstvá.  Pošlite nám fotografiu projektu, ktorý získal financovanie EÚ a zaujal vás. 

Víťaz získa poukaz v hodnote 1 000 EUR na nákup digitálneho fotoaparátu a/alebo príslušenstva podľa vlastného výberu a výlet pre dvoch do Bruselu v októbri 2014.

Účastníci: Občania s pobytom v krajine EÚ (nad 18 rokov)

Uzávierka: 25/08/2014

Európske ocenenie pre bezbariérové mestá – Access City Award 2015

Téma: Európske ocenenie pre bezbariérové mestá Access City Award je inovatívna súťaž európskych miest, ktorej cieľom je podporiť bezbariérovosť miest a zvýšiť informovanosť o iniciatívach týkajúcich sa prístupnosti v iných mestách po celej Európe. Prostredníctvom tejto výročnej ceny sa odmeňujú a vyzdvihujú mestá, ktoré aktívne podporujú a prijímajú opatrenia na zlepšenie prístupnosti pre zdravotne postihnutých a starších ľudí k verejným priestranstvám, ako sú bývanie, detské ihriská, verejná doprava alebo komunikačné technológie.

Účastníci: Všetky európske mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi. V členských štátoch, v ktorých sa nenachádzajú aspoň dve takéto mestá, sa môžu zúčastniť aj mestské oblasti zložené z dvoch alebo viacerých miest, ak ich súhrnný počet obyvateľov presahuje 50 000.

Uzávierka: 10/09/2014

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora

Téma: Cena ECA 2014 je určená európskym akademickým pracovníkom za ich práce v oblasti teoretických a/alebo empirických štúdií týkajúcich sa kontroly verejného sektora najmä v kontexte Európskej únie. Víťaz(-i) získa(-jú) finančnú odmenu 5 000 EUR.

Účastníci: Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci postgraduálni študenti, ktorí vypracovali diplomovú alebo dizertačnú prácu. Dátum vykonania záverečnej skúšky nesmie byť skorší ako 31. decembra 2010 (vrátane). Uchádzači oprávnení na získanie tejto ceny Dvora audítorov Európskej únie musia byť štátni príslušníci EÚ alebo mať ukončené magisterské alebo doktorandské

Uzávierka: 30/11/2014

Čo pre teba znamená veda?

Téma: Fotosúťaž. Veda je všade okolo nás. Zvláštne úkazy či ohromujúca veda v akcii – chceme vidieť, čo láka vašu pozornosť. Začnite fotiť a vyhrajte výlet do poľskej Varšavy (súťaž Európskej únie pre mladých vedcov) alebo do talianskej Ispry (Spoločné výskumné centrum). Súťaž mesiaca – prihláška fotografií od 1. do 15. dňa v mesiaci.

Účastníci: Trojčlenné tímy s aspoň dvoma dievčatami (občania a osoby s trvalým pobytom v jednom z 28 členských štátov Európskej únie vo veku 13 až 18 rokov)

Uzávierka: 15/12/2014

rss

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?