Navigačný riadok

Ceny a súťaže

Ste mladý začínajúci vedec? Nápaditý vynálezca? Alebo mladý novinár, ktorý sa vo svojej práci zameriava na ľudské práva, prípadne talentovaná scenáristka alebo fotografka? EÚ oceňuje vynikajúce výsledky vo všetkých týchto a iných oblastiach. Informácie o pravidelných súťažiach EÚ a možnosti ako sa ich zúčastniť nájdete po kliknutí na uvedené kategórie.

Prebiehajúce súťažerss

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora

Téma: Cena ECA 2014 je určená európskym akademickým pracovníkom za ich práce v oblasti teoretických a/alebo empirických štúdií týkajúcich sa kontroly verejného sektora najmä v kontexte Európskej únie. Víťaz(-i) získa(-jú) finančnú odmenu 5 000 EUR.

Účastníci: Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci postgraduálni študenti, ktorí vypracovali diplomovú alebo dizertačnú prácu. Dátum vykonania záverečnej skúšky nesmie byť skorší ako 31. decembra 2010 (vrátane). Uchádzači oprávnení na získanie tejto ceny Dvora audítorov Európskej únie musia byť štátni príslušníci EÚ alebo mať ukončené magisterské alebo doktorandské

Uzávierka: 30/11/2014

rss

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?