Navigācijas ceļš

Balvas un konkursi

Esat daudzsološs jaunais zinātnieks? Vai varbūt žurnālists, kas specializējies cilvēktiesību jautājumos, vai arī talantīgs scenārists vai fotogrāfs? ES atzinīgi novērtē izcilus sasniegumus katrā no šīm jomām un ne tikai. Lai uzzinātu par ES konkursiem un līdzdalības noteikumiem, noklikšķiniet zemāk uz konkursu kategorijām.

Pašreizējie konkursirss

Scenāriju konkurss EVAK reklāmai

Konkursa joma: Dod iztēlei vaļu un izdomā pats savu stāstu! Mēs gaidām oriģinālu un aizraujošu scenāriju. Šis nav konkurss, kurā sacenšas labākie gramatikas zinātāji. Tomēr scenārijam jābut skaidram un viegli saprotamam! Žūrija atlasīs trīs uzvarētājus, kuri saņems attiecīgi 1500, 1000 un 500 eiro. Pirmās vietas ieguvēja scenāriju izmantos reklāmā!

Kas var piedalīties: Vismaz 18 gaudus veci jebkuras ES dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi. Ja dalībniekam vēl nav 18 gadu, pieteikuma veidlapa jāparaksta vienam no vecākiem vai aizbildnim.

Termiņš: 17/08/2014

Fotokonkurss “Eiropa manā reģionā”

Konkursa joma: Mēs gribētu dzirdēt (un redzēt!), kā ES investīcijas izmanto jūsu valstī. Vēlamies izcelt projektus, kas tiešām izmaina vietējo iedzīvotāju ikdienu.  Lai piedalītos šajā konkursā, nofotografējiet ES finansējumu saņemošu projektu, par kuru esat informēts vai kuru vienkārši esat pamanījis. 

Balvā varat saņemt 1000 eiro ciparu fotoaparāta iegādei un ceļojumam uz Briseli (divām personām) 2014. gada oktobrī.

Kas var piedalīties: Kādā no ES dalībvalstīm dzīvojoši pilsoņi (vecāki par 18 gadiem)

Termiņš: 25/08/2014

Konkurss “Access City 2015”

Konkursa joma: Šis ir inovatīvs Eiropas pilsētu konkurss, kura mērķis ir veicināt pilsētvides pieejamību invalīdiem un vairot sabiedrības informētību par pieejamības iniciatīvām citās Eiropas pilsētās. Šajā ikgadējā konkursā atzinību saņem pilsētas, kas pēc savas iniciatīvas uzlabo sabiedrisku vietu (mājokļu, bērnu spēļu laukumu, sabiedriskā transporta, kā arī sakaru tehnoloģiju u.c.) pieejamību invalīdiem un veciem ļaudīm un šajā jomā rīkojas tik veiksmīgi, ka citi var ņemt piemēru.

Kas var piedalīties: Visas ES pilsētas, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Dalībvalstīs, kur ir mazāk par divām šādām pilsētām, piedalīties var pilsētu rajoni, kuros ir divas vai vairāk pilsētu, ja iedzīvotāju kopskaits pārsniedz 50 000.

Termiņš: 10/09/2014

Eiropas Revīzijas palātas konkurss publiskā sektora revīzijas jomā

Konkursa joma: Eiropas Revīzijas palātas 2014. gada konkurss paredzēts Eiropas akadēmisko aprindu pārstāvjiem, kas uzrakstījuši maģistra darbu vai doktora disertāciju — teorētisku un/vai empīrisku pētījumu par publiskā sektora auditu, jo īpaši Eiropas Savienības kontekstā. Uzvarētājs (-i) saņems 5000 eiro.

Kas var piedalīties: Šajā konkursā var piedalīties visi pēcdiploma studiju studenti, kas ir uzrakstījuši maģistra darbu vai doktora disertāciju. Eksāmenam jābūt notikušam 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk. Šajā Eiropas Revīzijas palātas konkursā var piedalīties Eiropas Savienības pilsoņi vai personas, kas ieguvušas maģistra vai doktora grādu kādā no Eiropas Savienības augstskolām.

Termiņš: 30/11/2014

Ko tev nozīmē zinātne?

Konkursa joma: Fotokonkurss! Zinātne ir mums visapkārt. Gribam redzēt, kas piesaistījis tavu uzmanību. Tēmas var būt visdažādākās, sākot no savādām parādībām līdz pat pārsteidzošiem veidiem, kā zinātni izmanto praktiski. Ņem rokā savu fotoaparātu un piedalies konkursā, kura balva ir ceļojums uz Varšavu (Polija), lai tur piedalītos Eiropas Savienības konkursā jaunajiem zinātniekiem, vai ceļojums uz Ispru (Itālijā), lai apmeklētu Kopīgo pētniecības centru! Šis konkurss notiek katru mēnesi – savu fotogrāfiju vari sūtīt ik mēnesi no 1. līdz 15. datumam.

Kas var piedalīties: Trīs cilvēku komanda, kurā jābūt vismaz divām meitenēm (dalībniekiem jābūt kādas ES dalībvalsts pilsoņiem, jādzīvo ES un jābūt vecumā no 13 līdz 18 gadiem).

Termiņš: 15/12/2014

rss

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?