Navigācijas ceļš

Balvas un konkursi

Esat daudzsološs jaunais zinātnieks? Vai varbūt žurnālists, kas specializējies cilvēktiesību jautājumos, vai arī talantīgs scenārists vai fotogrāfs? ES atzinīgi novērtē izcilus sasniegumus katrā no šīm jomām un ne tikai. Lai uzzinātu par ES konkursiem un līdzdalības noteikumiem, noklikšķiniet zemāk uz konkursu kategorijām.

Pašreizējie konkursirss

Eiropas Revīzijas palātas konkurss publiskā sektora revīzijas jomā

Konkursa joma: Eiropas Revīzijas palātas 2014. gada konkurss paredzēts Eiropas akadēmisko aprindu pārstāvjiem, kas uzrakstījuši maģistra darbu vai doktora disertāciju — teorētisku un/vai empīrisku pētījumu par publiskā sektora auditu, jo īpaši Eiropas Savienības kontekstā. Uzvarētājs (-i) saņems 5000 eiro.

Kas var piedalīties: Šajā konkursā var piedalīties visi pēcdiploma studiju studenti, kas ir uzrakstījuši maģistra darbu vai doktora disertāciju. Eksāmenam jābūt notikušam 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk. Šajā Eiropas Revīzijas palātas konkursā var piedalīties Eiropas Savienības pilsoņi vai personas, kas ieguvušas maģistra vai doktora grādu kādā no Eiropas Savienības augstskolām.

Termiņš: 30/11/2014

rss

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?