Cosán nascleanúna

Duaiseannna agus Comórtais

An eolaí óg tú? Aireagóir spreagtha? Iriseoir cearta daonna? Scríbhneoir scáileáin nó grianghrafadóir cumasach? Aithníonn an tAE a mbaintear amach sna goirt seo go léir agus tuilleadh nach iad. Gliogáil ar na catagóirí thíos chun breis eolais a fháil faoi chomórtais rialta an AE agus conas cur isteach orthu.

Comórtais oscailte rss

Comórtas Cláir Scéil – an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte
български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Cén rud : Tabhair cead a cinn do do shamhlaíocht agus cum do scéal féin! Tá scéal iontach lán samhlaíochta á lorg againn. Ná bí buartha faoi mhioncheisteanna teanga ach bíodh an scéal soiléir agus intuigthe! Roghnóidh na moltóirí triúr buaiteoirí a ghnóthóidh €1500, €1000 agus €500 faoi seach agus déanfar físeán den chlár scéil a thiocfaidh sa chéad áit!

Cé : Saoránaigh atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn as aon cheann de Bhallstáit an AE nó as an Íoslainn, an Iorua, Lichtinstéin nó an Eilvéis. I gcás daoine atá faoi bhun 18 mbliana d'aois, ní mór tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an fhoirm iontrála a shíniú

Spriocdháta: 17/08/2014

Comórtas grianghrafadóireachta – An Eoraip i mo Réigiún
български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Cén rud : Teastaíonn uainn eolas a chur ar an gcaoi a bhfuil leas á bhaint as infheistíochtaí an AE i do réigiúnsa agus aitheantas a thabhairt do na tionscadail sin atá ag déanamh difear mór do phobail áitiúla.  Má theastaíonn uait páirt a ghlacadh sa chomórtas, ní gá ach grianghraf a thógáil de thionscadal a chonaic tú atá ag fáil maoiniú ón AE

Is é an duais don ghrianghraf is fearr €1 000 le caitheamh ar threalamh ceamara dhigitigh agus turas do bheirt chuig an mBruiséil i nDeireadh Fómhair 2014.

Cé : Saoránaigh a bhfuil cónaí orthu i dtír san AE (agus atá níos sine ná 18 mbliana d'aois)

Spriocdháta: 25/08/2014

Gradam Access City 2015
български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Cén rud : Comórtas nuálaíoch idir chathracha na hEorpa is ea Gradam Access City agus tá sé mar aidhm aige inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a chur chun cinn i mbailte agus i gcathracha agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na dtionscnamh inrochtaineachta atá ar siúl ag cathracha eile. Duais bhliantúil is ea é a aithníonn agus a chomórann na cathracha sin atá gníomhach ag cothú inrochtaineachta do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine aosta agus atá ag déanamh togha beart chun í a fheabhsú i réimsí amhail tithíocht, áiteanna súgartha, iompar poiblí nó teicneolaíochtaí cumarsáide.

Cé : Gach cathair san AE ina gcónaíonn breis is 50,000 duine. Má tá níos lú ná dhá chathair den mhéid sin i mBallstát, is féidir le limistéir uirbeacha ina bhfuil dhá bhaile nó níos mó páirt a ghlacadh sa chomórtas má tá breis is 50,000 duine ina gcónaí iontu ar an iomlán.

Spriocdháta: 10/09/2014

Gradam Chúirt Iniúchóirí na hEorpa don taighde maidir le hiniúchóireacht don earnáil phoiblí

Cén rud : Tá Gradam na Cúirte Iniúchóirí 2014 dírithe ar acadóirí a scríobh tráchtas i réimse teoiriciúil agus/nó eimpíreach den iniúchóireacht don earnáil phoiblí, go háirithe i gcomhthéacs a bhaineann leis an Aontas Eorpach. Bronnfar duais €5 000 ar an mbuaiteoir/na buaiteoirí.

Cé : Is féidir le haon iarchéimí a bhfuil tráchtas Máistreachta nó tráchtas Dochtúireachta scríofa aige nó aici cur isteach ar an nGradam seo. Ní mór gur ar an 1 Eanáir 2011, nó i ndiaidh an dáta sin, a rinneadh an scrúdú. Náisiúnaigh de thíortha an Aontais Eorpaigh nó iarchéimithe a chríochnaigh tráchtas in ollscoil san Aontas Eorpach, agus iadsan amháin, atá i dteideal cur i

Spriocdháta: 30/11/2014

Cad is eolaíocht ann, dar leat?

Cén rud : Comórtas grianghrafadóireachta! Tá an eolaíocht mórthimpeall orainn. Is cuma cad é a bhfuil spéis agat ann – feiniméin fhíoraisteacha nó iontais na heolaíochta praiticiúla – is mian linn é a fheiceáil. Tarraing chugat go beo do cheamara agus b'fhéidir go mbuafá turas go Vársá na Polainne chun freastal ar Chomórtas an Aontais Eorpaigh d'Eolaithe Óga nó go Ispra na hIodáile chun cuairt a thabhairt ar an Airmheán Comhpháirteach Taighde! Comórtas míosúil – cuir chugainn do ghrianghraf idir an chéad agus an cúigiú lá déag de gach mí.

Cé : Foireann triúir ar a bhfuil dhá chailín ar a laghad (ar saoránaigh den AE iad atá ina gcónaí i gceann den ocht mBallstát is fiche agus atá idir trí bliana déag agus ocht mbliana déag d'aois)

Spriocdháta: 15/12/2014

rss

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?